Immoscoop regio Noord-Antwerpen van start

“Geen data scraping meer en controle over eigen aanbod”

Op 1 december 2018 ging Immoscoop regio Noord-Antwerpen van start. Opzet van Immoscoop is de controle over het on-line marketing-kanaal van vastgoedpanden terug bij de makelaars te leggen. Gespecialiseerde websites wisten in de voorbije jaren - niet zelden tegen exorbitante tarieven - een fors aandeel van het on-line aanbod naar zich toe te halen. Vaak namen ze daarvoor hun toevlucht tot de data op de websites van de makelaars. Hoewel het niet expliciet wordt gesteld, geldt Immoscoop als een regelrechte oorlogsverklaring aan Immoweb, Immovlan, Zimmo en andere Hebbes. Dat blijkt ook uit de landelijke ambities van Immoscoop.

Immoscoop  is een op 1 februari 2016 opgerichte coöperatieve vennootschap waarin maar liefst honderdtwintig regionale vastgoedmakelaars hun krachten bundelden. Inmiddels groeide hun aantal uit tot ruim vierhonderd met ongeveer 550 kantoren. Ze brachten daarvoor elk 900 euro in.

De frontvorming kan als uniek in de sector worden beschouwd. Dat brede draagvlak duidt op een onmiskenbare onvrede met bepaalde marktevoluties. Inmiddels is Immoscoop Kempen al sinds 1 maart actief. Op 1 december jongstleden hadden 80% van de regionale vastgoedmakelaars zich bij het initiatief aangesloten. Immoscoop regio Noord-Antwerpen kon bij de opstart pronken met 46 deelnemende makelaars, goed voor een marktaandeel van 82%.

Immoweb, Immovlan, Zimmo … et les autres

Hoewel Stefaan Janssens en Wim Peleman, twee van de vijf bestuurders bij Immoscoop C.V.B.A., er zich voor hoedden te verwijzen naar de grote immo-websites, is duidelijk dat de frustratie binnen de sector omtrent de door voornoemde spelers gehanteerde praktijken, hoog zit.

“De alternatieve websites groeiden in de voorbije jaren erg fors, waarbij niet werd nagelaten de data van de webstek van de onafhankelijke vastgoedmakelaars te “scrapen””, stelt Stefaan Janssens. “Met Immoscoop.be voeren we, naar Nederlands voorbeeld (Funda.nl), een gemeenschappelijke website voor de kwaliteitsmakelaars in. Die oogt eenvoudig en transparant en hanteert het gelijkheidsprincipe tussen de verschillende makelaars door commerciële boodschappen te weren. Via Immoscoop.be winnen de leden-makelaars terug de controle over het eigen aanbod en de inhoud ervan”, wordt daaraan toegevoegd.

“Hoofdbekommernis van Immoscoop is binnen een digitaliserende sector de data te beschermen. De kracht schuilt vandaag in de data. Als atypische website hoedt Immoscoop.be zich voor toeters en bellen of virtual reality-toestanden. Doel van de webstek is kandidaat-kopers zo snel mogelijk naar de site van de achterliggende makelaar toe te geleiden, die on-line zijn eigen identiteit, naar eigen goeddunken, uitbouwt”, valt medebestuurder Wim Peleman bij. “Het financieel model van Immoscoop maakt bij de makelaars opnieuw middelen vrij om te investeren in de opleiding van de medewerkers of lokale sponsorships”, zo nog Peleman.

Waarmee impliciet wordt gerefereerd naar de als buitensporig ervaren tariefzetting van de grote immo-sites. Tot op heden hanteerden de Immoscoop-leden een buffering-concept. Het aanbod van nieuwe panden werd gedurende één maand enkel on-line gestald op de eigen site of op de Immoscoop-site, waarna de te huur of te koop gestelde panden ook via de grote, gekende immo-sites werden aangeboden. Sinds 1 december 2018 publiceren de leden van Immoscoop Noorderkempen hun aanbod exclusief op de Immoscoop-site. De samenwerking met andere sites wordt, net zoals bij Immoscoop Kempen al het geval is, stopgezet.

De vastgoedmakelaars voelden zich duidelijk “gepakt” door de immo-sites van derde partijen. “Een welbepaalde site, in buitenlandse handen, voerde de voorbije jaren exponentiële prijsstijgingen door. Op publicatievlak heersen bovenop strenge beperkingen. Door de samenwerking stop te zetten en met Immoscoop in zee te gaan, besparen we alleen al bij die partij ruim 75% van ons on-line marketing-budget,” aldus een vastgoedmakelaar

Nationale ambities

Immoscoop Kempen kende sinds dit voorjaar alvast een blitz-start. Het ziet er naar uit dat Immoscoop Noorderkempen dat voorbeeld zal herhalen. In het Waasland hebben 40 vastgoedmakelaars, goed voor een marktaandeel van 70%, zopas Immoscoop Waasland opgestart. Momenteel lopen concrete gesprekken om in de loop van 2019 Immoscoop-initiatieven op te starten in Antwerpen-Centrum, Kortrijk, Hasselt, Vlaams-Brabant, de Denderstreek en de rest van Limburg en Oost-Vlaanderen.

“Tegen eind 2020 hadden we met Immoscoop graag heel Vlaanderen en Brussel afgedekt,” besluit Wim Peleman.