Sectorfocus centraal in platformstrategie GIMV

Investeringsmaatschappij boekt netto-winst van 62,5 miljoen euro in eerste jaarhelft

Alleen maar goed nieuws tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten van Gimv N.V. (Antwerpen). De investeringsmaatschappij kan uitpakken met een netto-winst van 62,5 miljoen euro. De voorbije zes maanden toonde Gimv zich opnieuw bijzonder actief. Het verkocht zijn participaties in ActivePath, ARS en Europlasma en investeerde in Ellis Gourmet Burger, Laser 2000 en One of A Kind Technologies. Daarnaast waren er enkele opvolgingsinvesteringen in onder meer Breath Therapeutics, G-Therapeutics, ImCheck Therapeutics, Jenavalve en OTN. En ook in het najaar trok Gimv de geldbuidel open. Al nopen de sombere economische vooruitzichten Gimv tot voorzichtigheid. Bij de industriële - en bouwbedrijven is het orderboek nog steeds goed gevuld, maar vooral de consumentgerichte bedrijven zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen. Ook het gebrek aan geschikt technisch personeel wordt stilaan problematisch.

Meer doen voor minder bedrijven. Dat is de nieuwe ideologie bij Gimv. De voorbije vijf jaar slankte de portefeuille af van 75 naar 54 bedrijven. Bijgevolg werd er voor 1,6 miljard euro aan exits gerealiseerd. Maar er werd ook flink geïnvesteerd, voor een totaal van 907 miljoen euro.

“We hebben veel bedrijven verkocht, maar we hebben in nog meer bedrijven geïnvesteerd. We komen tot de vaststelling dat onze bedrijven meer groeien dan de huidige economie. Dat is het gevolg van eigen autonome groei, maar ook van de “Buy & Build”-strategie. Zo kunnen bedrijven transformeren van een lokale middelgrote speler tot een internationaal bedrijf”, stelt Koen Dejonckheere, gedelegeerd bestuurder van Gimv.

Platformstrategie

In 2013 besliste Gimv, dat 92 medewerkers telt en kantoren heeft in Antwerpen, München, Den Haag en Parijs, om het over een andere boeg te gooien. Zo werd er een nieuwe platformstrategie uitgetekend rond vier grote domeinen: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities met telkens een extreme sectorfocus.

“Net zoals elk ander bedrijf waren we verplicht om te innoveren. We hebben onze interne organisatie en bedrijfsprocessen op punt gezet. Vandaag plukken we de vruchten van die innovatiefase. We willen onze portefeuillebedrijven een optimale opvolging en begeleiding aanbieden. Dat kan alleen met een goede focus. Gimv is een kennisbedrijf geworden. Dat maakt ons aantrekkelijk voor bedrijven. We willen meer zijn dan louter en alleen maar een aandeelhouder die juridische en financiële kennis levert. We willen ons motto “building leading companies” waarmaken door aan waardecreatie te doen. Zo helpen we bedrijven met het uittekenen en uitvoeren van een strategie. Wat dat betreft zitten we zeker nog niet aan ons eindpunt. Daarnaast zijn we sinds een aantal jaren actief in Frankrijk en Duitsland. Maar ook daar geldt het principe dat we onze identiteit en reputatie kunnen bestendigen door goede investeringen te doen”, weet Dejonckheere.

Een strategiewijziging zit er overigens niet meteen aan te komen. Gimv verwacht immers dat er nog voldoende groeimarge is.

Voorzichtige aanpak

In een heel actieve, concurrerende markt is er veel geld aanwezig. Ook bij Gimv zit er nog 315 miljoen euro in kas.

“Gemiddeld investeren we 200 miljoen euro per jaar. In 2017 werd dat bedrag ruimschoots overschreden. En ook in 2018 zijn we bijzonder actief met een totaalinvestering van 60,9 miljoen euro in Ellis Gourmet Burger, Laser 2000 en One of A Kind Technologies. Daarnaast hebben we een aantal opvolgingsinvesteringen en extra kapitaalinjecties gefinancierd. Toch letten we op onze centen”, verklaart Dejonckheere.

Ondanks de voorzichtige aanpak streeft Gimv er naar om ook in de toekomst zijn dividendbeleid verder te zetten.

“Gimv heeft het imago van een melkkoe, maar ik vergelijk ons eerder met een jonge stier. Het klopt dat wij onze aandeelhouders het plezier geven van een degelijk rendement. De helft van onze return hebben wij in cash uitgekeerd en de andere helft wordt opnieuw geïnvesteerd in groei. Ik vind dat niet fout. Zelfs op het moment dat we het financieel moeilijk hadden, na de economische crisis van 2008, zijn we blijven dividenden betalen. Vandaag kan ik u zeggen: het was met plezier gedaan, omdat het goed is afgelopen”.

De Brexit en handelsoorlog waar de Amerikaanse president Donald Trump mee dreigt zorgen voor donkere wolken boven het economische landschap. Toch ziet Dejonckheere de toekomst niet al te somber in.

“Er zijn inderdaad heel wat geopolitieke en macro-economische vraagstukken. Maar onze portefeuillebedrijven groeien gemiddeld 10% per jaar. We gaan er van uit dat ze voldoende gewapend zijn voor een economische terugval. Ik vrees vooral de psychologische impact. Ondernemers die van plan waren om volgend jaar te investeren zullen daar misschien een jaar mee wachten. Wat Trump betreft denk ik niet dat we bang moeten zijn voor handelsbarrières die worden opgetrokken, maar wel voor de secundaire effecten. Consumenten zullen schrikken wanneer ze plots 20% meer moeten betalen voor een GSM of auto. De brexit kan er dan weer voor zorgen dat een aantal multinationals eerder in Azië zullen investeren dan in Europa. Onze boodschap is: laten we elkaar niet gek maken, blijf rustig en werk vooral verder”.

Bovendien is Dejonckheere van mening dat bedrijven doorgaans efficiënt en vindingrijk genoeg zijn om oplossingen en dus nieuwe business-modellen te ontwikkelen. De gedelegeerd bestuurder van Gimv maakt zich meer zorgen over de potentiële groeivertraging door het gebrek aan geschikte technische werkkrachten waar veel bedrijven momenteel mee kampen.

Focus zorgt voor groei

Dejonckheere is al tien jaar werkzaam bij Gimv. Hij heeft in die periode veel zien veranderen.

“Ik ben hier gestart in juni 2008. Fortis en Lehman Brothers bestonden toen nog. Daarna kwam er een flinke recessie en hebben we een aantal brandjes moeten blussen. Maar net die crisis heeft ons toegelaten om de nodige veranderingen door te voeren met als centraal thema: groei. Iedereen bij Gimv is overtuigd dat groei komt uit focus. Je hebt goede mensen nodig en je moet ook innovatief zijn en differentiëren. Maar bovenal moet je mooie producten hebben. Bij ons zijn dat de “leading companies”, maar een goed product maken vergt ook veel liefde, inzet en inspiratie. Dat is onze strategie en al de rest is flauwekul”.