Drie tips voor betere marketing-efficiëntie en -effectiviteit

Het is al lang geen geheim meer dat marketeers graag aan de slag gaan met data. Ze gebruiken die niet alleen om hun campagnes beter af te stemmen op hun doelpubliek, maar ook om hun eigenwaarde te berekenen. Cijfers alleen vertellen echter een erg eenzijdig verhaal. Om de echte waarde te kunnen aantonen, moet je een beroep doen op analyse en inzicht. Alleen zo krijg je voldoende grip op de waarde van een campagne en de meerwaarde op de gegenereerde inkomsten.

Om bruikbare kennis te bekomen uit analyse en software, heb je niet alleen voldoende aan data. Je hebt een inzicht nodig op de menselijke implementatie van die data: hoe creëer je op basis van die cijfers verschillende, persoonlijke ervaringen en diensten? Er zijn drie manieren waarop analyse en digitale inzichten je campagnes - en je bedrijf - kunnen helpen.

1.  Betere targeting-precisie betekent een betere basis

Dat klinkt logisch, maar vaak houden bedrijven zich hier slechts op een rudimentair niveau mee bezig. Bedrijven en marketeers hebben echter nood aan diepgaande inzichten om met grotere precisie individuele mensen te kunnen bereiken. Om die precisie te verbeteren, is het belangrijk om lessen te trekken uit alle, zowel historische data als real-time behavorial data die je van één individu kan verzamelen - op een legale manier uiteraard. Doe dit voor een grote groep en het wordt steeds makkelijker om van volledig onbekende targets toch klanten met een grote waarde te maken.

2.  Betere en meer gepersonaliseerde content en aanbiedingen

Een betere precisie komt voort uit een begrip. Een begrip over de verschillende lagen aan informatie van bestaande klanten bijvoorbeeld. Een enorm deel van de communicatie tussen merken en hun klanten vandaag is volledig overbodig: nochtans weten klanten maar al te goed dat hun data worden opgeslagen en gebruikt, waardoor ze vaak teleurgesteld zijn als ze generische boodschappen en aanbiedingen krijgen. “Wat doen die merken wel met mijn data?”.

Elke interactie met klanten moet worden aangewend om een diepgaandere relatie te ontwikkelen. Klanten zullen zich speciaal voelen, wat de omzet drastisch kan verhogen. Investeren in een persoonlijke relatie, gebaseerd op inzichten over elke individuele klant, zorgt voor een beter begrip van het merk en de communicatie die ze voeren. Maar om daartoe te komen, heb je nood aan een intelligente analyse van de beschikbare data. Iedereen kan informatie verzamelen, maar om deze juist in te zetten, heb je simpelweg de juiste expertise en tools nodig.

3.  Vermijd verspilde energie en middelen

Elke keer je in contact komt met een klant, krijg je een kans om je relatie met hem of haar uit te diepen. Je krijgt de kans om hem of haar een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden waar ze iets aan hebben, en in ruil zal hun waardering voor het merk stijgen. Om ervoor te zorgen dat elke interactie waardevol wordt, is het eveneens belangrijk om te beseffen dat niet elke mogelijke klant de juiste klant is. Wie toch inzetten op klanten die misschien geen interesse hebben, verliest niet alleen energie, maar ook budget. Dat kan je alleen vermijden door te investeren in de juiste klanten - door je beschikbare data juist aan te wenden en er de juiste inzichten uit te trekken.

Conclusie

Op een juiste manier met de data van je klanten omgaan, heeft alleen maar voordelen. Je verhoogt natuurlijk je omzet, maar je geeft je klanten eveneens het gevoel dat ze je kunnen vertrouwen omdat hun vergaarde data op een goede manier worden ingezet. Doe je dat niet, dan werk je meer argwaan en tegenkanting op, waardoor je marketing-kansen mis loopt.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Ngdata Europe N.V. (Gent))

Meer info: 03/338.82.20 of https://www.ngdata.com.