Europese spoorgoederenvervoerders verdubbelen ambities in strijd tegen klimaatverandering

Op de Klimaatconferentie van Katowice heeft Rail Freight Forward, een coalitie van Europese ondernemingen en verenigingen in het spoorgoederenvervoer, zich verplicht om de komende tien jaar tot 290 miljoen ton CO2-uitstoot door vervoer te besparen.

Met 275 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar neemt het goederenvervoer over de weg bijna een derde van de totale vervoersemissies (inclusief personenvervoer) voor zijn rekening. Gezien de groeiraming van 30% in 2030 neemt het klimaateffect van het goederenvervoer naar verwachting sterk toe in de komende jaren.

Om dit te voorkomen wil Rail Freight Forward het aandeel van het spoorvervoer in het totale goederenvervoer verhogen van 18% nu tot 30% in 2030. Omdat het goederenvervoer per spoor negen keer minder CO2 uitstoot dan het goederenvervoer over de weg, is de “modal shift” een cruciale stap voor de vervoerssector om de klimaatdoelstellingen te halen die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd.

De ondertekenaars verplichten zich om hun sector te transformeren en innovatieve en zeer concurrerende railproducten aan te bieden. Daarbij sporen ze beleidsmakers en partners aan om de noodzakelijke externe voorwaarden te scheppen om een modal shift van weg- naar spoorvervoer mogelijk te maken.

De huidige leden van de Rail Freight Forward-coalitie zijn BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics en ZSSK Cargo.