Actieplan schakelt versnelling hoger voor werkbaar werk

ACV, ACLVB, Verso, UNIZO, Boerenbond, Verso en de Vlaamse regering slaan de handen in elkaar voor een actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen. Het Vlaamse ABVV wenste het akkoord niet te ondertekenen.

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige balans werk/privé mogelijk maakt. Het hebben van een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat we met z’n allen langer aan de slag kunnen. De Vlaamse regering en Vlaamse sociale partners willen met dit akkoord over een actieplan een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen tegenover de vorige jaren.

Het actieplan speelt in de eerste plaats in op de nood om de kennis over wendbaar werk verder op te bouwen én te delen. Het gaat zowel over algemene maatschappelijke trends als over meer specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld de rol van digitalisering en robotisering. De opgebouwde kennis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld via de geoptimaliseerde website www.werkbaarwerk.be. Daarnaast zal de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) een train de trainer-programma uitwerken.

Via een heel gerichte communicatiecampagne willen de Vlaamse regering en sociale partners werk positief in beeld brengen met aandacht voor “werkbaar werk” en “duurzame inzetbaarheid”. Ook sectoren worden gestimuleerd om daarbij een belangrijke rol op te nemen.

Ondernemingen worden via de lancering van een nieuwe werkbaarheidscheque op weg gezet. Bedrijven zullen maximaal drie jaar een beroep kunnen doen op deze cheque van 10.000 euro, gekoppeld aan co-financiering. Met deze cheque kunnen zij eventuele knelpunten inzake werkbaar werk in hun onderneming in kaart brengen, er een actieplan voor opstellen en opvolgen. In de communicatiecampagne zal de werkbaarheidscheque volop de kijker staan. Daarnaast wordt het plafond van de KMO-portefeuille tijdelijk verhoog met maximum 5.000 euro om acties rond werkbaar werk te realiseren.