Kantoor van de Toekomst vlakt productiviteitsobstakels weg

Meer toegevoegde waarde-inbreng werknemer moet tot hogere winstgevendheid leiden

Technologie creëert mogelijkheden door ons te helpen om obstakels weg te vlakken en de productiviteit op te voeren. Van tijdsbesparende “shortcuts” en connectiviteit tot virtuele assistentie, nooit eerder werden we sneller in de richting van het Kantoor van de Toekomst gedrongen door het opruimen van obstakels die de productiviteit in de weg staan.

Technologie helpt ons om het grootste obstakel weg te ruimen waarmee de mens ooit geconfronteerd werd, met name afstand en tijd.

De hedendaagse business conferencing tools bieden ons gesofistikeerde mogelijkheden om in te loggen en presentaties, plannen en ideeën te delen of zelfs over continenten heen te brainstormen. En we zijn nog maar net aan het begin van die mogelijkheden, zowel op technologisch vlak als wat de zakelijke behoeften betreft.

Pionierende bedrijven houden nu al conferenties in virtual reality (VR) met stranden of de ruimte als mogelijke event-locatie. Sommige technische experten zijn ervan overtuigd dat dit alles binnen de vijf jaar gemeengoed wordt.

VR- en AR (augmented reality)-functionaliteiten zullen helpen om gevoelens van onbehagen te herleiden, de mogelijkheden tot samenwerking uit te breiden en deelnemers te helpen in de interactie met reële materialen, producten of concepten om het gevoel van aanwezigheid te verhogen.

Deze virtuele werelden zouden zelfs ontworpen kunnen worden om de creativiteit te bevorderen en het technologisch potentieel naar nieuwe hoogtes te stuwen.

Virtueel geconnecteerd ecosysteem

In de nabije toekomst zal technologie uit de silo’s worden gehaald om een virtueel geconnecteerd werk-ecosysteem te creëren.

IT-systemen en intelligente kantoorinstrumenten, zoals multifunction printing devices (MFP’s), ondersteund door beveiligde cloud-toegang en interoperabiliteit, zullen allemaal in netwerk worden geplaatst en onderling communiceren. Dat zal de wijze waarop we werken drastisch overhoop gooien en nieuwe, onvermoede werkvrijheden ontsluiten door eenvoudigweg een naadloze, veilige, geconnecteerde en intuïtieve technologie-ervaring te bieden.

Dankzij de verrijkende technologie waarmee momenteel in de consumentenwereld wordt gepionierd in de vorm van virtuele assistenten als Alexa, Cortana en Siri, zullen kantoorinstrumenten en devices worden ontwikkeld met biometrische toegang, stemherkenning, audio-assistentie, videogestuurde set-up en zelfdiagnose.

Intelligente technologie, zoals MFP’s, zal in staat zijn proactief in te spelen op de noden van de gebruikers en zichzelf te beheren door tijdig (reserve-)onderdelen te bestellen om de uptime maximaal te houden zodat een andere productiviteitsobstakel verdwijnt. Dergelijke technologie zal ook de voorspelde groei aansturen van contractuele IT en kantoorbevoorradingsmodellen, met inbegrip van managed print services (MPS).

Menselijke intellectuele beperkingen overwinnen

Technologie biedt meer dan zogenaamde shortcuts, eenvoudigere interacties en het vernauwen van de kloof met afstand en tijd, een en ander belooft ons onze eigen menselijke intellectuele beperkingen te overwinnen.

De werkomgeving zal weldra een revolutie beleven als gevolg van de introductie van artificial intelligence. Geconnecteerde devices, die intelligentie verzamelen en algoritmes toepassen, zullen straks oplossingen voor productiviteitsproblemen bieden. In vele gevallen zullen daarbij problemen worden overwonnen die door de mens tot dusver nooit werden geïdentificeerd.

Voorspeld wordt dat, tegen 2025, virtuele assistenten kalenders zullen beheren, vergaderruimtes reserveren en volledige uitgavenformulieren invullen, dit alles om ons te helpen productiviteitsbeperkingen te overwinnen.

Op afdelingsniveau zullen systemen voorheen manuele taken als facturatie, order- en payroll-verwerking, volledig automatisch uitvoeren.

Duidelijk is dat de rol van technologie in kantooromgeving hand over hand toeneemt en productiviteitsobstakels snel worden weggevlakt. Vraag is wat de rol van de mens is binnen deze steeds productievere werk-mix. Vermits steeds meer monotone en repetitieve taken worden geautomatiseerd, zullen werknemers steeds meer vrijheid ervaren om meer strategische, business-kritieke en toegevoegde waarde-activiteiten te vervullen met een verhoogde productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf tot gevolg.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Brother International (Belgium) N.V. (Groot-Bijgaarden))

Meer info: 02/746.41.11 of http://www.brother.be.