Dynamische knelpuntberoepenlijst moet buitenlands talent naar Vlaanderen lokken

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft nieuwe maatregelen voorgesteld waarmee hij meer buitenlands talent wil aantrekken. De grootste vernieuwing voor middengeschoolden is de dynamische knelpuntberoepenlijst. Gerichte arbeidsmigratie moet het sluitstuk worden in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het aantal vacatures piekt en er is een grote nood aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren. Een aantal beroepen zijn dan ook echte knelpunten geworden. Het nieuwe beleid van Vlaams  minister van Werk Muyters moet een vlotte arbeidsmigratie in de hand werken. De dynamische knelpuntberoepenlijst bevat beroepen waarvoor middengeschoolden toegang krijgen tot onze arbeidsmarkt zonder dat daar eerst een arbeidsmarktonderzoek voor nodig is. De lijst is gebaseerd op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB en zal om de twee jaar worden herbekeken in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zijn mogelijk, maar enkel nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek aangetoond wordt dat er geen andere opties zijn om de vacature in te vullen.

Een overzicht van de knelpuntberoepenlijst: bestuurder bouwplaatsmachines, bestuurder trekker-oplegger, bordenbouwer, chef-kok, industrieel elektrotechnisch installateur/ technicus industriële installaties/technicus ontwerper industriële automatisering/technicus industriële automatisering, installateur van datacommunicatienetwerken, kraanbestuurder, onderhoudselektricien/technicus elektronische installaties/technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica, onderhoudsmecanicien, onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens, onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties/monteur centrale verwarmingsinstallaties, pijpfitter, residentieel elektrotechnisch installateur, sanitair installateur, slager, technicus voertuigen, technicus werf-, landbouw- en hefmachines, vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen, vrachtwagenbestuurder vaste wagen en zorgkundige.

Minister Muyters voerde een aantal wijzigingen door die de aantrekkingskracht van Vlaanderen moeten vergroten, zoals het verlengen van de arbeidsduur van 12 maanden naar drie jaar en de regeling dat werknemers in bepaalde gevallen makkelijker van werkgever kunnen veranderen.