Maatwerkbedrijven zijn klaar voor complexere taken

Sinds begin dit jaar dragen beschutte en sociale werkplaatsen de gezamenlijke naam “maatwerkbedrijven”. Door het nieuwe decreet kunnen beschutte werkplaatsen andere profielen aantrekken en complexere taken uitvoeren.

Op 1 januari is het Maatwerkdecreet in werking getreden. Het decreet heeft een grote impact op de 49 beschutte en 86 sociale werkplaatsen in Vlaanderen. Deze 135 sociale economiebedrijven stellen samen meer dan 31.000 mensen tewerk die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. In beschutte werkplaatsen, zoals Bewel V.Z.W. (Diepenbeek), zijn vooral mensen met een cognitieve beperking actief. Zij focussen op industriële activiteiten en productie. In sociale werkplaatsen zijn veeleer mensen met een psychosociale problematiek aan de slag. Deze organisaties zijn eerder dienstverlenend van aard. Door het nieuwe decreet wordt het voor beschutte werkplaatsen makkelijker om ook mensen met een psychosociale problematiek te rekruteren, waardoor ze hun dienstverlening kunnen verbreden.

Het nieuwe Maatwerkdecreet legt ook een aantal verplichtingen op. De voornaamste uitdaging ligt in het begeleiden en coachen van werknemers. De Vlaamse overheid koppelt daar ook de doelstelling aan wat betreft doorstroom naar de reguliere economie.