Vlaams Energiebedrijf moet Vlaanderen naar duurzamer energiebeheer loodsen

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de Vlaamse overheid hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De verbintenis bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Zo komt het behalen van de klimaatdoelstellingen centraal te staan. Verder zullen energiedatabank Terra en het energiekennisnetwerk worden uitgebouwd. De nieuwe initiatieven moeten leiden tot een grotere daadkracht binnen de Vlaamse overheid.

VEB wil een katalysator zijn voor de brede publieke sector om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Die rol wordt met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook bekrachtigd. Het Vlaams Energiebedrijf zal zijn werking verder ontwikkelen op basis van vier pijlers:

  • Energie-efficiëntie: VEB heeft nu al een voortrekkersrol in het Vlaams Actieplan Energie-efficiëntie en enkele grootschalige programma’s. Zo werden er duizend gebouwen in de zorgsector doorgelicht. VEB bood ook ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen. Het Vlaams Energiebedrijf bereikte al mooie realisaties met energieprestatiecontracten en andere energiediensten. Het aanbod aan diensten zal verder worden uitgebreid.
  • Energielevering: sinds eind 2016 werd het volume meer dan verviervoudigd, tot 1.620 GWh, voor elektriciteit en verachtvoudigd, tot 3.315 GWh, voor aardgas. De klantenbasis nam toe met een brede waaier van lokale besturen en instellingen uit de zorgsector, onderwijs en sociale huisvesting.
  • Energiedata: het dataplatform TERRA dient niet alleen voor rapportering en budgettering, maar zal ook steeds vaker een rol spelen in het bewustmaken en het nemen van concrete actie op vlak van energiebesparing
  • Energienetwerk: het energienetwerk focust op het wegwerken van kennisbarrières en koudwatervrees door bewezen technieken te delen en onder de aandacht te brengen