Europese industrie stimuleert hergebruik van CO2

Het pan-Europese onderzoeksproject Carbon4PUR zet een volgende stap in het onderzoek naar de omzetting van afvalgas uit de staalindustrie naar chemische grondstoffen voor waardevolle kunststoffen.

Carbon4PUR is een consortium van veertien industriële en academische partners uit zeven landen. Het sectoroverschrijdende project, dat gecoördineerd wordt door Covestro, loopt tot 2020 en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Carbon4PUR is gericht op het onderzoek naar en de ontwikkeling van een nieuwe technologie die gasstromen uit staalfabrieken zoals CO2 en koolmonoxide (CO) kan omzetten in polyolen. Dat zijn chemische componenten voor polyurethaanschuimen en coatings die anders uit ruwe olie worden verkregen. Het is daarbij van cruciaal belang dat de fysieke scheiding van CO en CO2 kan worden vermeden om op die manier het proces bijzonder efficiënt en economisch te maken.

Op laboratoriumschaal heeft het Carbon4PUR-project al veelbelovende resultaten laten zien wat kunststof-voorproducten betreft die verkregen werden uit rookgassen zoals CO2. Het consortium wil nu de ideale omstandigheden evalueren om het proces op industriële schaal te testen. Dat zal in Zuid-Frankrijk gebeuren waar een staalfabriek van ArcelorMittal en een chemische fabriek van materiaalproducent Covestro naast elkaar gelegen zijn.

In de toekomst zou koolstof, in de vorm van gemengde afvalstoffen van de ArcelorMittal-fabriek in Fos-sur-Mer, een grondstof kunnen worden die via een katalytische reactie in de nabijgelegen Covestro-fabriek kan omgezet worden tot een chemisch tussenproduct. Dit tussenproduct zou vervolgens verder kunnen worden gebruikt door de in België gevestigde polyurethaanschuimproducent Recticel en Megara Resins, de Griekse grondstoffenleverancier aan de coating-industrie.

Carbon4PUR is een uniek project, omdat het partners uit de gehele waardeketen samenbrengt. Voor elke tussenstap moeten verschillende sectoren samenwerken op een manier die ze nog nooit eerder hebben gedaan.

Academische en institutionele partners zijn de Universiteit RWTH Aachen, TU Berlijn, Dechema, Imperial College London, de universiteiten van Gent en Leiden, het Franse Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, South Pole Carbon Asset Management, Grand Port Maritime de Marseille en PNO Consultants. Zij voeren onderzoek naar de duurzaamheid van het proces en naar verschillende technisch en economische vragen.

Meer sectornieuws

Agenda