Are you brexit ready? (1)

15/02/2019 OM 08:01 - Luc Willemijns
3f891856fe445408c392ee348604a23a
Vrijdag 29 maart 2019 wordt een symbolische dag voor Europa. Klokslag 23 uur stapt het VK uit de EU.

Even terug in de tijd

De Britten hielden op 23 juni 2016 een referendum over het Britse lidmaatschap van de EU. Een dag later blijkt dat een nipte meerderheid de Europese samenwerking wil stopzetten. Hoe dat precies moet gebeuren, is zoveel maanden later nog steeds niet duidelijk. De 2 potentiële scenario’s lopen ver uiteen. Enerzijds dreigt er een zogeheten no-deal brexit met een bruuske overgang, anderzijds zou een transitieregeling concrete wijzigingen uitstellen tot begin 2021. Wat wel duidelijk is: indien de onderhandelaars er niet in slagen een uittredingsovereenkomst af te sluiten, worden we op 30 maart 2019 wakker in een nieuw Europa.

Ierland als dealbreaker

Als de EU vasthoudt aan haar huidige alles-of-nietsstandpunt over de onlosmakelijke verbondenheid van de vier vrijheden van de interne markt, oogt het panorama voor verdere onderhandelingen somber. Een groot deel van de EU-onderhandelaars ziet enkel heil in een totale deelname aan de interne markt – zoals Noorwegen – of een standaard handelsakkoord – zoals Canada. Voor de Britse regering is vrij verkeer van personen echter uitgesloten, dus het Noorwegen-plan valt sowieso af. Een standaarddeal dan maar. In dat geval ontstaat er een ‘harde grens’ tussen Ierland – dat deel blijft van de EU – en Noord-Ierland – een Britse regio. Iets waar geen van de partijen voor te vinden is. Beide eilandsdelen zouden immers grenscontroles oprichten en dat kan leiden tot een hernieuwde onstabiliteit in de regio.

Vechtscheiding

Als de EU en het VK geen akkoord bereiken, stapt het VK op 29 maart 2019 dus uit de EU – zonder afspraken over de uittreding en zonder overgangsregeling. Het VK en de EU verliezen dan de toegang tot elkaars markt, de EU-wetgeving is dan niet meer van toepassing op de Britten en ook de douane-unie valt van de ene op de andere dag weg, met alle gevolgen van dien. Britse vliegtuigen mogen dan niet meer zomaar naar Europese luchthavens vliegen en Vlaamse en Britse havens zullen grensposten moeten oprichten met invoertarieven en douanecontroles. Vooral ons land, Ierland en Nederland zouden door de nauwe economische samenwerking met het VK hard getroffen worden.

Tijdsdruk

Niemand is voorstander van de chaos die een harde brexit zou teweeg brengen, maar de kans op een accidental no deal wordt elke dag groter. Zeker door de politiek volatiele situatie in Londen. De standpunten aan weerszijden zijn weinig flexibel en de klokt tikt. Niemand die het wil, maar een aanvaardbaar eindvoorstel is veraf.

Indien op 29 maart 2019 het onderhandelde terugtrekkingsverdrag met de overgangsperiode niet in werking treedt en we in een harde brexit belanden, dan zullen in principe vanaf 30 maart douaneformaliteiten en invoerrechten van kracht worden bij export van goederen naar en import van goederen vanuit het VK. Alle EU lidstaten en dus ook België worden dan een “derde land” in de ogen van het VK. Omgekeerd wordt het VK ook een derde land voor de EU. De manier van handel drijven met het VK zal dus vergelijkbaar worden als handel drijven met andere derde landen, waar de EU geen handelsakkoord mee heeft, zoals bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Vanuit het standpunt van de douane zijn leveringen aan het VK dan geen intracommunautaire levering meer, maar een echte uitvoer.

Aandachtspunten in kaart gebracht

Waar moet uw onderneming op letten nu de brexit met rasse schreden nadert? Dat doet Flanders Investment & Trade uit de doeken in een reeks aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

- douaneformaliteiten;

- douanevergunningen;

- wisselkoersschommelingen;

- normen;

- accreditatie en conformiteit;

- verpakkingen;

- contracten;

- arbeidsrecht;

- dienstverlening van FIT en VLAIO;

- subsidies;

- zes tips.

Lees hierover meer in dit brexitdossier of op www.brexitready.be

We kunnen het niet voldoende herhalen, maar bereid uw onderneming voor op een harde brexit.

Wat kan je meteen doen?

Deelnemen aan de Brexit Import Scan.

De FOD Economie heeft alvast een online Brexit Impact Scan (www.brexit-impact-scan.be) gelanceerd. Die kan u helpen om als ondernemer nu al zoveel mogelijk bedrijfsaspecten in kaart te brengen, die mogelijk zullen worden beïnvloed. Door deze scan uit te voeren, kunt u zich dus beter voorbereiden op wat u eventueel te wachten staat.

Aan de hand van een aantal concrete vragen bepaalt de Brexit Impact Scan de algemene impact van de brexit op uw onderneming.

De vragen focussen op negen thema’s - zoals invoer en uitvoer, intellectuele eigendom, het gebruik van digitale diensten, transport en toeleveranciers.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.