Voka - KvK West-Vlaanderen pleit voor co-creatie hub in Brugge

Verbreding E403, Vlaamse havenspoorlijn en betere ontsluiting haven Zeebrugge hoog op verlanglijstje

De Brugse afdeling van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen pleit voor het opzetten van een co-creatie hub in de Hanzestad, naar analogie met Corda Campus in Hasselt en Hanger K in Kortrijk. Een en ander kadert in de ambitie om talent en innovatie aan trekken. Op vlak van infrastructuur en mobiliteit staan een verbreding van de E403 tussen Roeselare en Brugge, de realisatie van een Vlaamse havenspoorlijn en een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge (lees: een tweede zeesluis en het project Stadsvaart, nvdr.) hoog op het verlanglijstje. Hoewel de werkloosheid er met 4,8% bijzonder laag is, blijft het arrondissement Brugge met een te lage werkzaamheidsgraad kampen (69,7% versus het West-Vlaamse gemiddelde van 74,8%). Op een totale beroepsbevolking van 120.036 (20-64 jaar) zijn in het arrondissement Brugge 34.115 personen niet-actief en 6.818 werkzoekend.

Voor de oprichting van een “Hangar B” co-creatie hub rekent de regionale werkgeversorganisatie op een hechte samenwerking tussen alle hoger onderwijsinstellingen en alle andere stakeholders. Voor een “meer efficiënte regiowerking” en het beter behartigen van de gezamenlijke belangen is (ten andere) een krachtenbundeling aangewezen”, zo klinkt het.

Mobiliteit en infrastructuur

Om de economische ontwikkeling van de regio alle kansen te geven, dient werk gemaakt van een performante ontsluiting. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen pleit in die zin uitdrukkelijk voor een verbreding van de E403 tussen Roeselare en Brugge. Ook de realisatie van een Vlaamse havenspoorlijn in de vorm van een nieuwe verbinding Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen, die grotendeels het traject van de A11/N49 volgt, staat hoog op het verlanglijstje. Als argument wordt onder meer verwezen naar de komst van de Chinese Lingang-groep naar de Zeebrugse achterhaven, die voor bijkomende trafiekstromen zal zorgen.

Het achterwege blijven van het project Stadsvaart met het oog op een volwaardige binnenvaartontsluiting van de kusthaven blijft voor frustratie zorgen. Temeer daar de mogelijkheid van estuaire vaart onder meer door de Nederlanders wordt belemmerd.

Op infrastructuurvlak rekent Voka erop dat de Vlaamse regering nog deze legislatuur een definitief besluit neemt rond de locatie van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Het roept de Vlaamse beleidsmakers op om de timing te respecteren en in de nodige budgetten reeds te voorzien.

Duurzame kustverdediging

Voorts toont Voka - West-Vlaanderen zich voorstander van een duurzame kustverdediging, waarbij de (hypothetische) aanleg van beschermingseilanden verder wordt onderzocht zonder de bestaande economische sectoren te hypothekeren. Ook de zogenaamde “blauwe economie” moet zich verder kunnen ontwikkelen. Zo zou kunstbescherming met economische opportuniteiten (blauw toerisme, nieuwe energievormen, voedselproductie, milieubescherming, …) kunnen worden gekoppeld.

Meer sectornieuws

Agenda