Regelgeving rond warmtenetten helemaal rond

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het sluitstuk van de regelgeving rond warmtenetten. Met de nieuwe regels wil Vlaanderen een nieuwe stap zetten om het belang van groene warmte en warmtenetten in de verf te zetten. Bij hernieuwbare energie wordt vaak gedacht aan zonnepanelen en windturbines maar ook warmte is een belangrijk onderdeel van de groene energie in Vlaanderen. De voorbije jaren werden dan ook verschillende drempels weggewerkt om groene warmteprojecten een boost te geven en het ontstaan van warmtenetten te stimuleren.

De nieuwe regels omvatten eveneens een aantal sociale maatregelen. Zo werd de definitie van een “beschermde afnemer” verder uitgebreid naar huishoudelijke afnemers van thermische energie. Er werden ook beschermingsmaatregelen genomen voor consumenten die hun factuur niet kunnen betalen of zonder energie zitten omdat de leverancier het leveringscontract opzegt.

Vanaf 1 december tot 1 maart mogen de warmtenetbeheerders geen huishoudelijke klanten afsluiten van warmte, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals veiligheidsredenen, fraude of leegstand.

Verder is er ook in een vergoeding voorzien voor de openbare dienstverplichtingen voor de beheerders en leveranciers van warmte. Wanneer klanten hun factuur niet betalen of het afbetalingsplan niet naleven, wordt er nog steeds warmte geleverd. Om aan de kosten tegemoet te komen die de koude- of warmtenetbeheerder en de leverancier maken, hebben ze vanaf nu recht op een vergoeding van 20 euro die 50/50 verdeeld wordt tussen de leverancier en de netbeheerder.