Ontsluiting blijft topprioriteit voor regio Veurne

Oproep tot realisatie van droneport (hub)

Verbinden, daar heeft de regio Veurne nood aan, aldus de regionale afdeling van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Niet alleen onderling verbinden (bedrijven, politici, burgers, …), maar ook verbinden over land, te water en in de lucht. Of, kortom, hoe de nood aan ontsluiting voor de regio een absolute topprioriteit blijft. Tevens ijvert de werkgeversorganisatie voor de oprichting van een droneport in de regio. Of, op zijn minst, voor een regionale hub van het Droneport-initiatief in Sint-Truiden.

De realisatie van een vlotte wegverbinding Veurne-Ieper blijft essentieel als hefboom voor de economische dynamiek en de welvaart in de regio, zo luidt het. Dat vereist evenwel (dure) nieuwe infrastructuur in de vorm van nieuwe wegen, omleidingswegen, ondertunneling of andere innovatieve concepten die het verkeer vlotter laten doorstromen en die de dorpen ontzien. Het participatief traject over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne wijst Voka van de hand omdat enkel de bypass rond Brielen waarin men voorziet, “ruimschoots onvoldoende is om aan de doestellingen van de wegverbinding Veurne-Ieper te voldoen”.

Omleidingsweg Diksmuide

De realisatie van de omleidingsweg rond Diksmuide, waarvan de werken pas in 2020 zouden kunnen starten, dreigt op nieuwe vertraging af te stevenen, gezien de huidige politieke context. Net voor het jaareinde weigerde de bevoegde minister immers de omgevingsvergunning af te leveren omdat de aanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te sterk afweek van de oorspronkelijke plannen. De noodzakelijke onteigeningen werden intussen wel afgerond.

Verbindingen via het water

De bestaande waterverbindingen dienen, ondanks hun beperkingen, beter worden benut. Omwille van de “suboptimale ontwikkeling van de binnenvaart” is er in de regio nood aan twee kleinschalige publieke overslagkades of -centra, met name in Veurne en Diksmuide.

In concreto gaat het om minimum 100 meter kaailengte en een kaaiplatform van 1.500 m² aan het Lokanaal te Veurne, op het kruispunt van de Vaartstraat en de Werkplaatsstraat, en een kaaimuur van 80 lopende meter en achterliggend kaaiplateau van 1.000 m² te Diksmuide aan de IJzer.

Voka meent dat aldus jaarlijks 250.000 ton en gepalletiseerde goederen van de  weg naar het watergebonden transport kunnen worden verschoven. Bovendien dienen de bestaande waterwegen in de regio verder worden uitgebaggerd.

Droneport (hub)

Opmerkelijk in de eisenbundel van de regionale afdeling van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is de vraag naar de realisatie van een droneport. Enkele weken terug werd in Sint-Truiden, op de voormalige luchtmachtbasis van Brustem, immers incubator Droneport-campus, onder de vleugels van LRM, ingehuldigd. Tevens is er een heel (internationaal) ecosysteem in uitbouw.

“Een tweede hub in West-Vlaanderen, met specifieke focus op de Noordzee en landbouwtoepassingen, zou perfect in dit plaatje passen”, meent regioverantwoordelijke Jonas Plouvier. “Geschikte locaties zijn daarvoor voorhanden in Koksijde (militaire basis), Oostende en Zeebrugge”, zo luidt het.