Terminuseffect blijft Oostendse arbeidsmarkt parten spelen

Regionale afdeling Voka pleit voor bouw waterstoffabriek

Met een werkloosheidsgraad van 10,4% en een werkzaamheidsgraad van 64,3% blijft de stad Oostende bijzonder zwak scoren op de arbeidsmarkt. De koningin der badsteden ontsnapt niet aan het terminuseffect. De werkloosheidsgraad zakte in de regio weliswaar van 9,6% ins 2014 naar 7,8 % in 2018, maar steekt nog altijd schril af tegen het West-Vlaamse gemiddelde van 5%. Belangrijk is meer inactieven aan het werk te krijgen en de arbeidsmarkt op te schroeven, vindt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, regio Oostende. Daarnaast dient geïnvesteerd in innovatie en infrastructuur.

Op een arbeidspopulatie van nagenoeg 60.000 zijn er in het arrondissement Oostende - in de leeftijdscategorie 20-64 jaar - 5.600 werkzoekenden en nagenoeg 22.000 niet actieven. Daarvan kan zeker een deel worden geactiveerd, meent Voka, onder meer door een beperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd, bijkomende opleidingen en herscholing. In 2017 telde het arrondissement Oostende 1.595 leefloners op een totaal van 5.745 in heel West-Vlaanderen.

Innnovatie

Nu Oostende zich steeds nadrukkelijker profileert als expertisecentrum voor de offshore-windenergie, pleit de regionale afdeling van Voka ervoor om “alle mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot het potentieel van waterstof en de bouw van een waterstoffabriek” met het oog op tussentijdse opslag van windenergie.

Infrastructuur

Op vlak van infrastructuur en mobiliteit dringt de regionale werkgeversorganisatie aan op de vervanging van de verouderde Demeysluis in Oostende, een betere (multimodale) ontsluiting van de regio via het kanaal Oostende-Nieuwpoort en van de Oosteroever in Oostende via een directe “doorsteek” tussen de Vismijnlaan en de Eduard Moreaulaan, een nieuwe verbindingsweg vanaf de A10 tot bedrijventerrein Kromme Elleboog te Oostende ter ontlasting van de Torhoutsesteenweg en een rechtstreekse aantakking van de kusttram op het luchthavengebouw.

Om het onbenut potentieel van de regionale luchthaven aan te boren, stuurt Voka aan op een betere connectie tussen de luchthaven en de achterliggende industrie in zowel West- als Oost-Vlaanderen.

“Samen met alle relevante stakeholders, politieke actoren en economische krachten uit de regio, zullen we een nieuwe “raad voor de luchthaven” oprichten,” kondigt Dieter Coussée, regio-verantwoordelijke Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, aan.

Duurzame kustverdediging

Inspelend op de inspanningen van de Vlaamse overheid rond het nieuw complex project, “Kustvisie”, dat focust op een duurzame kustverdediging in de toekomst, ijvert Voka voor verder onderzoek van de (hypothetische) aanleg van eventuele beschermingseilanden zonder daarbij de toekomst van de bestaande economische actoren te hypothekeren. Die kustbescherming biedt overigens ruime mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de “blauwe economie”, luidt het tot slot.