Innovatie in tweede versnelling: hoe agile organisaties snel innoveren

“Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen. Er is in de geschiedenis vermoedelijk geen wetenschapper geweest die het menselijk denken meer heeft doen veranderen dan Charles Darwin, met zijn evolutietheorie. Terwijl zijn theorie een evolutionaire visie op het leven en de natuur uiteenzette, blijven de kernaspecten daarvan tot op de dag toepasbaar. Denk maar aan de technologische en digitale evolutie. Het verschil met de biologische evolutie is dat het een zeer langzaam proces is. De digitale disruptie gaat veel sneller. De boodschap is: zij die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving overleven.

Organisaties die vooruit willen, zullen moeten gedijen in een digitale wereld en op een lean en agile manier moeten werken om innovatie van binnenuit, op tempo en op schaal toe te laten. En dan denken we niet enkel aan technologische productvernieuwingen, maar in een bredere context ook veranderingen van het productieproces of van de arbeidsverhoudingen of de gehele keten.

Digitale evolutie

Technologie stelt ons echter wel in staat steeds opnieuw na te denken over hoe we werken. In de loop van de tijd zijn er een aantal technologische tijdperken ontstaan ​​die tot aanzienlijke veranderingen hebben geleid in de manier waarop organisaties zaken doen. We bevinden ons nu in een tijdperk van digitale disruptie, waar de barrière om toe te treden effectief verdwenen is.

De eerste golf van disruptie aan het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 omvatte de dot.com-boom, gevolgd door de komst van de smartphone en sociale netwerken, waardoor het communicatielandschap volledig veranderde en toegankelijk  werd voor iedereen. We zagen het tijdperk van digitalisering, van een veranderende economie, de wet van Moore, de wet van Metcalfe, de opkomst van het Internet, de opkomst van cloud-diensten en andere disrupties die van invloed waren op de kanaal- en distributiezijde van het bedrijf, m.a.w. hoe organisaties hun klanten of burgers bedienen. Dat leidde even later tot het tijdperk van Big Data.

De tweede golf van Big(ger) Data en Data Analytics. De digitalisering van kanalen en de veranderde klantervaring of customer experience hebben enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd en organisaties hebben daarvan gebruik gemaakt. Ze identificeren micro-markten door hun producten en diensten te segmenteren en te personaliseren om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van specifiekere groepen klanten en burgers.

Vandaag zitten we in de derde golf - een nieuw tijdperk - het tijdperk van automatisering. Er is een toename in de automatisering van processen, de automatisering van beslissingen met behulp van artificiële intelligentie (AI), the Internet of Things (IoT), de automatisering van productie door bijvoorbeeld 3D-printen en de automatisering van beweging, zoals robots, autonome voertuigen, etc. Wat er nu gebeurt, is de disruptie van de back-end van de bedrijfsactiviteiten of (productie)processen.

“Rethinking how things get done: Innovate, change, operate”

Met de disruptie van hierboven genoemde traditionele barrières door technologie, blijven er slechts twee originele barrières bestaan. Eén daarvan is innovatie - het bedenken van een beter product of een betere service - en een tweede : het vermogen om agile of flexibel te zijn en innovatie of verandering te implementeren in de gehele onderneming,  op tempo en op schaal  voordat het door een concurrent wordt gerepliceerd.

Organisaties moeten daarom bij het uitbouwen van hun activiteiten niet naar de schaalvoordelen kijken - wat de afgelopen veertig jaar de strategie is geweest - wel naar de mogelijkheid om voortdurend te kunnen veranderen en te innoveren, zodat ze kunnen evolueren en voldoen aan de eisen van een snel veranderende markt.

Door een agile methode aan te nemen, switch je van een organisatie waarin verandering plaats vindt via transformatie en projecten naar een organisatie waarin verandering een continu, flexibel proces is en deel uitmaakt van de manier van werken van de organisatie, d.w.z. dat het ingebed is in het DNA van de onderneming. Innovate, change, operate.

En toch … Uit eigen onderzoek blijkt dat slechts 5% van de organisaties deze status heeft weten te bereiken (Bron: CGI Client Global Insights 2018). Hoewel deze organisaties nog in de kinderschoenen staan, beginnen hun financiële cijfers een indicatie te geven dat ze de markt zullen overtreffen. In 2017 genereerden deze toonaangevende organisaties bijna 4% meer inkomsten dan het 5-jaars marktgemiddelde.

Tijdens een CGI Digital Experience Day, starten we met een gamification vanuit de Darwin evolutietheorie in combinatie met de wet van Moore (de verdubbeling van de technologische vooruitgang). Al snel begrijp je dat de evolutie en overleving voor diegene is die zich het beste kan aanpassen aan een veranderende omgeving.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met CGI Belgium N.V. (Diegem))

Meer info: 02/708.61.00 of www.cgi.com.