Onderzoek bewijst toenemende vraag naar flexibiliteit van multi-cloud

Organisaties met hybride combinaties van traditionele en multi-cloud IT maken een zorgvuldige afweging tussen de voordelen van de flexibiliteit van de cloud en het risico van nieuwe vormen van vendor lock-in. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Pierre Audoin Consultants (PAC) in opdracht van Fujitsu bij 400 IT-beslissers uit België, Nederland, Finland, Frankrijk, Duitsland, India, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Voor 80% van de ondervraagden is inkoopflexibiliteit bedrijfskritiek en is het de belangrijkste overweging voor de implementatie van hybride IT. Van de organisaties die hybride combinaties van traditionele en cloud-IT toepassen geeft 48% aan dat integratie en orkestratie het grootste obstakel vormen.

Door de behoefte aan snellere digitale transformatie zijn hybride IT-bezittingen de norm geworden. De meest succesvolle klanten gaan voor een juiste werkbelasting voor het juiste cloud-platform. Het zorgt wel voor nieuwe moeilijkheden, zoals het risico van vendor lock-in.

Volgens 86% van de ondervraagden is inkoopflexibiliteit essentieel in een markt waarin 55% van alle organisaties met hybride IT bijna volledig gebruik maakt van cloud-voorzieningen. Verder geeft 75% aan dat het vermogen van de IT-afdeling om snel op gebeurtenissen te kunnen reageren zeer belangrijk is. Hieruit blijkt dat de behoefte om sneller wezenlijke veranderingen te kunnen doorvoeren groot is. 79% van de respondenten bevestigt dat dit een voordeel is van de implementatie van hybride IT. Met het oog op de concurrentiedruk mogen IT-systemen immers geen beletsel vormen voor digitale transformatie.

Deze nadruk op reactiesnelheid maakt ook duidelijk waarom snellere levering en meer betrouwbare bedrijfsresultaten voor 63% van de gebruikers van hybride IT de dwingende redenen zijn om samen te werken met een leverancier van cloud- en traditionele IT-diensten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat integratie en orkestratie de grootste obstakels zijn voor organisaties die hybride IT-omgevingen willen opzetten, verbinden en optimaliseren. 48% van de respondenten geeft aan dat dit een grote uitdaging is en slechts 10% ondervindt geen problemen met de integratie en orkestratie. De studie van PAC bewijst  dat ondernemingen onwillig staan tegenover het beheer van meerdere vergelijkbare clouds. Bijna 90% van de ondervraagden in de transport- en de publieke sector geeft dan ook de voorkeur aan een geconsolideerd beheer van elk type cloud door één leverancier.