Nijpend tekort aan cybersecurity-experts

Cybersecurity speelt anno 2019 niet alleen een belangrijke rol in onze economie, ook de algemene veiligheid, gezondheid en werking van onze democratische systemen hangen steeds meer samen met informatieveiligheid. Door het tekort aan cybersecurity-experts zijn we niet langer zeker dat onze communicatie vertrouwelijk blijft en onze apparaten niet vanop afstand gemanipuleerd worden. Niet alleen in België is er een tekort aan mensen en middelen, ook onze buurlanden hebben alle moeite van de wereld om de vele bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Cybersecurity en cyber-aanvallen zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn in onze moderne samenleving. In België, en bij uitbreiding in heel Europa, wordt het echter steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden en voldoende middelen vrij te maken. Specifiek is men vooral op zoek naar cybersecurity-experts, data protection officers en developers met een profiel in informatieveiligheid. Deze beroepen moeten dan ook dringend aantrekkelijker gemaakt worden. De lonen moeten stijgen en er moeten meer opleidingen ingevoerd worden.

Om tegemoet te komen aan alle noden heeft Europa een nieuw actieplan, waaronder de gloednieuwe “Cybersecurity Act”, aangekondigd. Dit initiatief beoogt nieuwe beveiligingsinvesteringen, cyber-oorlogsoefeningen, het betrekken van essentiële dienstverleners in de privé-sector en meldplicht van incidenten. Bovendien moet er een nieuwe impuls komen voor de veiligheidscertificering van elektronische apparaten en diensten. Daardoor moet het makkelijker worden om veiligheidsnormen op te stellen voor onder andere onze smartphones die door externe neutrale partijen geverifieerd worden.

Dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn, bewijzen de cijfers. De afgelopen twee jaar leden twee op drie Belgische bedrijven economisch verlies door cyber-aanvallen. In de toekomst bestaat het risico dat verkiezingen worden gemanipuleerd door het verspreiden van fake news, dat e-mails van prominente politici worden gestolen en gepubliceerd en dat onze smartphones worden afgeluisterd. Verder woedt het debat of IoT en geautomatiseerde besluitvormingssystemen zoals zelfrijdende auto’s wel te vertrouwen zijn. Anders gezegd, cybersecurity gaat veel verder dan alleen maar het gebruik van goede wachtwoorden voor onze accounts.