Betere ontsluiting kennis hogescholen

De Vlaamse regering trekt 4,15 miljoen euro uit om de kennis en expertise van de Vlaamse hogescholen te versterken en te ontsluiten voor Vlaamse KMO’s en de social profit. Na evaluatie kan de financiële steun ook in 2020, 2021 en 2022 worden verder gezet.

De overeenkomst tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) moet er voor zorgen dat de kennis die aanwezig is in de Vlaamse hogescholen, beter wordt gebruikt. Vooral omdat door hun goed geografische spreiding en praktijkgerichte aanpak de hogescholen dicht bij de Vlaamse KMO’s en social profit staan.

VLHORA werkte, samen met dertien hogescholen, een voorstel uit waarmee ze op structurele hun expertise makkelijk, efficiënt en effectief beschikbaar kunnen stellen aan een brede groep van bedrijven en social profit-organisaties. Het nieuwe instrument is complementair aan de KMO-portefeuille en andere VLAIO-instrumenten en vervangt bovendien de ad hoc gesteunde LED-werking (laagdrempelige expertise en dienstverlenging).

Er zal ook een digitaal platform worden ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Het moet toelaten om de kennis van de hogescholen in te brengen in het FRIS-portaal dat alle publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen groepeert en ter beschikking stelt.

Meer sectornieuws

Agenda