Naar meer circulariteit in transportverpakkingen

De economie van morgen moet gebaseerd zijn op een duurzaam model dat de lokale economie stimuleert en een toegevoegde waarde biedt aan de hele samenleving. Om die visie te ondersteunen publiceerde de Europese Commissie begin 2018 zijn strategie voor plastics in een circulaire economie. Op Belgisch niveau streeft UPV-organisatie Valipac al langer naar de creatie van complete gebruikscycli voor alle materialen. Binnen deze context startte Valipac een strategisch project op met bakstenenproducent Wienerberger N.V. (Kortrijk) en Total om palletten bakstenen te voorzien van een circulaire verpakkingshoes.

Valipac werd in 1997 opgericht op initiatief van het Belgische bedrijfsleven om een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen. Met een recyclagepercentage van 88,8% behaalt Valipac resultaten die tot de hoogste behoren in Europa. Toch rust de UPV-organisatie niet op zijn lauweren.

De Europese visie indachtig heeft Valipac de ambitie om definitief de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire economie. Zo wil Valipac transportverpakkingen integreren in een circulair model. Valipac vond daarvoor inspiratie in de bouwsector. Elk jaar brengt deze sector meer dan 5.000 ton plastic hoezen op de markt. Om te voorkomen dat deze plastics op de afvalberg belanden, ontwikkelde Valipac meer dan vijftien jaar geleden het Clean Site System. Dit concept is gebaseerd op de retourlogistiek en stelt zakken voor de inzameling van plastic folies ter beschikking van de aannemers. Zij kunnen de gevulde zakken dan gratis bij hun handelaar in bouwmaterialen deponeren.

Doel van Valipac is om de plastic grondstoffen langer in omloop te houden door de gerecycleerde polymeren opnieuw te gebruiken om hoezen voor de bouwsector te maken. Aan de basis van deze uitdaging ligt een paradoxale situatie. Enerzijds weten bedrijven niet dat ze bij hun leverancier pallethoezen uit gerecycleerd materiaal kunnen krijgen en anderzijds bieden leveranciers het product niet aan omdat er te weinig vraag naar is.

Clean Site Circular

Een ander project dat verband houdt met circulaire economie is Clean Site Circular. De circulaire economie vergt meer overleg tussen alle actoren van de waardeketen. Met Clean Site Circular wordt dat principe in de praktijk gebracht met Valipac in de rol van facilitator.

Bakstenenproducent Wienerberger werd bereid gevonden om circulaire hoezen te gebruiken op voorwaarde dat deze hoezen over dezelfde technische eigenschappen beschikken als de hoezen die uit nieuw materiaal bestaan. Total ging de uitdaging aan en ontwikkelde de polymeerformule die gemengd moet worden met het regranulaat. Bij Rymoplast N.V. (Lommel) kwam het regranulaat tot stand en Oerlemans Plastics B.V. (Genderen) zette het recept om tot nieuwe hoezen. Fema en Go4Circle faciliteerden de contacten met handelaren in bouwmaterialen, ophalers en sorteercentra.

Midden februari gebruikte Wienerberger de allereerste circulaire hoezen voor het verpakken van een tiental palletten. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar de deelnemende partners aan het project willen het onderzoek nog verder zetten.

Ze overwegen bijvoorbeeld om het percentage aan gerecycleerd materiaal in de polymeermix te verhogen of om de testen uit te breiden naar andere kwaliteiten van regranulaat. Dankzij dit project kwamen ook de uitdagingen voor het huidige model aan het licht. Zo vermindert het gebruik van inkt of kleurstoffen de circulariteit van de hoezen omdat ze het percentage afval vergroten. Daarom zal Valipac duidelijke richtlijnen opstellen wat betreft de mate van recycleerbaarheid van verpakkingen om op die manier hun circulariteit te verhogen.

Ontdek alle oplossingen op www.valipac.be.

Meer sectornieuws

Agenda