WZC Hollebeek ontvangt PREZO-keurmerk

WZC Hollebeek, onderdeel van GZA Zorg en Wonen, heeft als eerste Antwerpse woonzorgcentrum het PREZO-keurmerk voor excellentie in zorg en beleid ontvangen. Het keurmerk geldt voor een periode van drie jaar.

Eind vorig jaar namen drie externe auditoren van Perspekt, het kwaliteitsinstituut dat het PREZO-keurmerk uitreikt, het kwaliteitsbeleid van woonzorgcentrum Hollebeek onder de loep. Er gebeurde niet alleen een kwaliteitsaudit bij de bewoners en medewerkers van WZC Hollebeek, ook de manier waarop wonen en zorg wordt aangeboden werd geëvalueerd. Daarbij kwamen de clusters wonen en leven, mentaal welbevinden, verzorgd lichaam, zorgondersteuning, empowerment bewoner, medewerkers en beleid en bedrijfsvoering aan bod. Uit die audit concludeerde Perspekt dat WZC Hollebeek het keurmerk in ontvangst mocht nemen.

WZC Hollebeek is het eerste woonzorgcentrum in Antwerpen dat wordt beloond met het PREZO-keurmerk. De voorbije jaren is het bewoners- en medewerkersbestand van het woonzorgcentrum enorm gegroeid. Vandaag zijn er 100 medewerkers aan de slag die dagelijks 120 bewoners met de beste zorgen omringen. Uit de auditcijfers blijkt dat WZC Hollebeek nog groeimarge heeft.