Tips voor vertaling van catalogussen en brochures

De vertaalwereld is in volle verandering door technologische vooruitgang. De professionals in deze sector staan voor een belangrijke uitdaging. Ze moeten zich aanpassen aan de veranderende behoeften op de markt. De te vertalen volumes blijven maar toenemen, terwijl de deadlines steeds korter worden. Daarnaast veranderen ook de procedures en de bestandsformaten.

Verandering betekent ook vooruitgang. Door in te spelen op technologische nieuwigheden, kunnen vertaalbureaus hun processen stroomlijnen en hun samenwerking met hun klanten vereenvoudigen. Een vlotte samenwerking is cruciaal, want vandaag verwacht de consument steeds vaker dat alle informatie in zijn eigen taal aangeleverd wordt. “Alles in het Engels” volstaat niet meer. Dat is een heuse uitdaging voor bedrijven die alle benodigde informatie aan al hun klanten willen bezorgen. Vertalen is dus geen overbodige luxe. In die context wordt een vertaalbureau een strategische partner.

Verschillende bestandsformaten

Laten we even stilstaan bij de vele verschillende bestandsformaten die vertalers vandaag eenvoudig kunnen bewerken. Een zeer brede waaier van formaten is compatibel met de vertaalsoftware die ze gebruiken, gaande van idml tot xml. Volledige websites en catalogussen kunnen op die manier eenvoudig vertaald worden in hun originele bestandsformaat. Dat is goed nieuws voor uw marketing-afdeling. Gedaan met knippen en plakken. Een mooi opgemaakt InDesign-bestand versturen via PFD om een sober Word-document terug te krijgen, behoort tot het verleden. De vertaler werkt nu rechtstreeks in het originele bestand.

De voordelen voor de opdrachtgever en het vertaalbureau zijn duidelijk. Beide partijen besparen tijd en geld. Er hoeven geen PFD's geconverteerd te worden en de opmaak hoeft niet hersteld te worden aangezien de vertaling identiek dezelfde lay-out heeft als het bronbestand. Waar men echter nog steeds rekening mee moet houden, is dat de vertaling langer of korter kan zijn dan de brontekst. Zo is het Duits gemiddeld 30 % langer dan het Frans.

Ook de uitlijning kan verschillen. Bijvoorbeeld bij het Arabisch, dat van rechts naar links gelezen wordt. Maar het belangrijkste voordeel is dat de foutenmarge aanzienlijk verkleint doordat er niet meer handmatig geknipt en geplakt wordt. Alle tekst uit het brondocument is automatisch aanwezig in de vertaling. Daarom geniet een vertaling in het originele bestandsformaat altijd de voorkeur.

Welke informatie heeft uw vertaalpartner nodig?

Als u een document in InDesign wilt laten vertalen, stuurt u het bestand door, samen met de lettertypes, de links en een pdf van het bronbestand. Daarmee kan uw vertaalpartner aan de slag. Spreek altijd duidelijk af wat er moet gebeuren. Zijn er bepaalde stukken die niet vertaald hoeven te worden? Moeten afbeeldingen in Adobe Illustrator ook vertaald worden? Finaliseert u de lay-out van de vertaling zelf of laat u dit over aan uw vertaalpartner? Geef alle informatie die u bij elk ander vertaalproject ook zou geven.

Wat gebeurt er nu precies met uw InDesign-bestand? Het wordt geconverteerd naar idml, een formaat dat compatibel is met elke versie van InDesign. Het maakt dus niet uit of u de recentste of een (zeer) oude versie van dit programma gebruikt. Vervolgens wordt het idml-bestand vertaald met vertaal-tools die de consistentie van terminologie en stijl helpen te bewaken. Daarna wordt de vertaling gereviseerd. Als u de lay-out zelf finaliseert, ontvangt u een “pakket” met alle benodigde bestanden om uw vertaalde InDesign-document te genereren. Zodra u tevreden bent over de opmaak, stuurt u een PFD-versie naar uw vertaalpartner. Hij vergelijkt deze met het brondocument om na te gaan of de splitsingen juist zijn, of alle tekst zichtbaar is, enz. Zo eenvoudig is het.

Voor andere bestandsformaten is de werkwijze gelijkaardig. Uw vertaalpartner kan rechtstreeks werken in het bronformaat van web-pagina’s en opgemaakte documenten in bijvoorbeeld FrameMaker, PageMaker, QuickSilver, QuarkXpress, ... Met deze werkwijze kunnen beide partijen niet alleen tijd en geld besparen, maar ook zeker zijn van een optimale kwaliteit. Daarom zal uw vooruitziende vertaalpartner altijd vragen of u het originele bronbestand kunt bezorgen wanneer u een PFD-document of een conversie in Word doorstuurt. Dat is het voordeel van een strategische partner.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Ubiqus Belgium N.V.) (Zaventem))

Meer info: 02/725.23.70 of www.ubiqus.be.

Meer sectornieuws

Agenda