Eerste call “kleine en middelgrote windmolens” levert 14 nieuwe projecten op

De eerste Vlaamse call “kleine en middelgrote windmolens” leverde veertien nieuwe windturbineprojecten op. De windturbines hebben een vermogen tussen de 10 en 300 kilowatt.

De call liep van 3 december 2018 tot 24 januari 2019 en werkte met een vergelijkende biedprocedure. Projecten die het niet haalden waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden. De gekozen projecten krijgen trouwens enkel investeringssteun.

Van de 26 ingediende projecten werden er achttien ontvankelijk verklaard. Veertien daarvan werden uiteindelijk geselecteerd. Het gaat om landbouw- en afvalverwerkingsbedrijven en zelfs een enkele brouwerij. Het merendeel van de aanvragers, maar liefst twaalf, komt uit West-Vlaanderen. Twee projecten zullen in de provincie Antwerpen worden gerealiseerd.

Het was de eerste keer dat het Vlaams Energie-agentschap een vergelijkende biedprocedure voor een call organiseerde. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Projecten die te duur waren, kwamen hierdoor niet in aanmerking. Door het systeem van de “gesloten enveloppe” vielen ook een aantal projecten uit de boot omdat het voorziene budget van 1,5 miljoen euro was opgebruikt.

De call voorziet, zoals gezegd, uitsluitend in investeringssteun. Nadien volgt er tijdens de looptijd van de windturbine derhalve geen productiesteun meer in de vorm van groene stroomcertificaten.

Wie nu uit de boot val, kan opnieuw zijn kans wagen. Op 28 maart j.l. lanceerde de Vlaamse regering andermaal een call “kleine en grote windmolens”. Die loopt tot 30 mei 2019.