1 op 6 starters is 50-plusser

Dat 50-plussers makkelijker de stap naar zelfstandigheid zetten, is al langer geweten. Ook in 2018 hebben 50-plussers bevestigd dat zij onder de startende zelfstandigen geen uitzondering meer zijn. Zowel mannen als vrouwen kiezen voor de laatste tien à vijftien jaar van hun carrière nog voor een nieuwe start.

15,4% van de zelfstandigen die in 2018 met hun activiteit is gestart, is ouder dan 50. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta. Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als in 2017. Tien jaar geleden vertegenwoordigden de 50-plussers nog maar 12,6% van de starters. Hun aandeel is in tien jaar tijd met 22% gestegen. Hiervoor zijn er verschillende verklaringen. Om te beginnen is het statuut van zelfstandige doorheen de jaren fel verbeterd. De drempel is verlaagd door de afschaffing van de vestigingswet en het groeiende aanbod van begeleiding aan starters. Bovendien is de tijdsgeest veranderd. Mensen gaan niet langer uit van één lange loopbaan bij dezelfde werkgever. Een loopbaan is meer en meer een traject dat mensen zelf in handen nemen.

Sectoren waar de 50-plussers meer aanwezig zijn dan gemiddeld zijn de handel en de horeca. Ook in de intellectuele beroepen, zoals informatici, coaches, vertalers, … kom je verhoudingsgewijs meer starters tegen die er al meerdere jaren ervaring hebben opzitten.

Opvallend, ook de oudere starters in de bouw scoren boven verwachting. Er is in de markt veel vraag naar stielmannen in die sector.  Ervaren stielmannen kiezen er steeds vaker voor om kleinere klussen te aanvaarden die ze aankunnen in plaats van voor een baas te blijven werken. Bij de mannelijke starters is 16% ouder dan 50. Bij de vrouwelijke starters is dat 14,5%. Het aandeel vrouwen stijgt licht. Tien jaar geleden was de verhouding man/vrouw 60,3% tegenover 39,7%. In 2018 was dat 59,8% tegenover 40,2%.