Vlaamse regering blijft inzetten op innovatieve overheidsopdrachten

De Vlaamse regering heeft beslist om het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) tot eind 2023 verder te zetten. Het PIO ondersteunt de publieke sector bij het ontwikkelen, uittesten en aankopen van innovatieve oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar die voor staat.

De aanpak van PIO is steeds op maat van de projecten en marktspelers worden zo vroeg mogelijk in het aankoopproject betrokken. De projecten in het PIO-portfolio zijn divers en verspreid over alle sectoren. Ze dragen ook bij tot de digitalisering van overheidsdiensten, zowel van lokale besturen als van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

Mooie voorbeelden van lopende innovatieprojecten zijn:

  • de ontwikkeling van een innovatief reserveringssysteem voor de driehonderd studieplekken die Muntpunt elke blokperiode ter beschikking stelt;
  • de koelkledij die Vlaamse topsporters voor het eerst zullen uittesten tijdens de Olympische Spelen in Tokio.
  • de begeleidende studie van de bouw en het gebruik van composiet fiets- en voetgangersbruggen.

Maar niet enkel technologische innovatie komt aan bod. Zo begeleidt en ondersteunt het PIO ook het initiatief van de VDAB voor de ontwikkeling van een Social Impact Bond voor tewerkstellingsmaatregelen van jongeren.

De Vlaamse regering verzekert nu de continuïteit van het programma op langere termijn. Het is de bedoeling om de komende jaren nog meer in te zetten op:

  • sensibilisering en bewustmaking van beleidsmakers en inkopers en hen overtuigen van de mogelijkheden die overheidsopdrachten bieden als innovatie- of transitie-instrument;
  • de verdere uitbouw van het PIO als kenniscentrum voor innovatieve overheidsopdrachten;
  • de versterking van de Vlaamse deelname aan Europese en internationale netwerken en innovatieve aankooptrajecten.

De kernopdracht van het PIO blijft de organisatie van oproepen voor projecten en het begeleiden en co-financieren van innovatieve overheidsopdrachten. Jaarlijks is er 5 miljoen euro beschikbaar voor het programma. Het PIO is verankerd in het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en wordt in nauwe samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)- beheerd.

Een nieuwe oproep voor voorstellen werd op 25 maart j.l. gelanceerd.

Meer sectornieuws

Agenda