Kunststof straatrioleringen kunnen Vlaanderen jaarlijks 50 miljoen euro besparen

Als gevolg van de klimaatverandering wordt bewuster omgaan met water een van de grote uitdagingen van de komende decennia. De uitbouw van een performant en duurzaam rioleringsnetwerk is daarbij cruciaal om enerzijds problemen met droogte- en grondwaterstanden, maar anderzijds ook overstromingen op te vangen. Vlaanderen heeft 2,7 miljard euro extra nodig voor rioleringen om de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2027 na te komen.

KURIO, de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststof leidingssystemen, roept dan ook op meer in te zetten op kunststof als materiaal voor straatrioleringen. Als Vlaanderen resoluut kiest voor kunststof riolering, levert dit een jaarlijkse besparing van 50 miljoen euro op. Zowel de kostprijs voor materiaal als plaatsing daalt dan immers aanzienlijk. Zo kunnen jaarlijks meer kilometers riolering gelegd worden met hetzelfde budget, aldus KURIO.

Vlaanderen hinkt inzake het gebruik van kunststof rioleringen sterk achter op de buurlanden. Zo is het gemiddelde aandeel van kunststof leidingen in openbare rioleringen in de buurlanden ongeveer 60%, terwijl dit in Vlaanderen slechts 10% is.

Meer sectornieuws

Agenda