Almex Metaal bouwt nieuwe vestiging in Hoogstraten

Specialist in metaalconstructies voor burgerlijke bouwkunde investeert 4 miljoen euro

Almex Metaal B.V.B.A. (Essen), specialist in metaalconstructies voor de burgerlijke bouwkunde, investeert 4 miljoen euro in een nieuwe vestiging in de uitbreidingszone van industrieterrein De Kluis in Hoogstraten. Onlangs nam de KMO, die tegen zijn capaciteitsgrenzen aanschurkt, in De Kluis al een bijkomend atelier als tussentijdse oplossing in huur. Almex neemt zich voor zijn bestaande locatie in Essen te behouden om er zijn inox- en aluminiumactiviteiten uit te bouwen.

Na gedurende vijf jaar voor een lokaal bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van industriële installaties te hebben gewerkt, opteerde Gert Neelen voor het zelfstandig ondernemerschap. Almex Metaal werd hij in 2006 opgericht en focuste op eenvoudige staalstructuren (bordessen, trappen, leuningen, …) die voornamelijk in onderaanneming voor aannemingsbedrijven in de burgerlijke bouwkunde werden vervaardigd. Doorheen de jaren schoof de KMO op langsheen de waardenas binnen de metaalconstructie. In 2008 kocht Almex langsheen de Nieuwmoersesteenweg te Essen een bedrijfspand aan. Dat werd opgebouwd tot een productieruimte van 1.000 m² met 220 m² kantoorvloer. De kantoren alleen waren toen quasi even groot als het huuratelier in de industriezone Rijkmaker waar Almex van start ging.

Kwaliteitsvolle aanbieder

Van toen af ging Almex zich toespitsen op kwaliteitsvolle en complexe staalconstructies voor de burgerlijke bouwkunde, doorgaans in onderaanneming voor grote aannemingsbedrijven (Franki Construct, Jan De Nul, BAM Contractors, BESIX, Willemen Group, …). Door zijn uitgesproken aandacht voor kwaliteit wist Gert Neelen zijn bedrijf steeds vaker met succes te positioneren naast de grote staalverwerkende bedrijven. In 2016 werden de productie van bordessen, trappen en leuningen stopgezet.

Gert Neelen: “Inspelend op de vraag van openbare besturen die voor hun opdrachten steeds vaker specifieke kwaliteitseisen hanteren, conformeerden we ons van in het begin naar de Europese EN 1090-norm, die in 2014 ook in Belgische normering (NBN) is omgezet. Almex geniet terzake over een klasse 4-certificatie, zeg maar de klasse vereist voor het uitvoeren van de meer complexe opdrachten (spoorbruggen, bovenleidingsconstructies voor spoorwegen, …). Een en ander reflecteerde onze ambitie om te evolueren van aanbieder van alledaagse staalstructuren naar de wereld van de meer complexe opdrachten met specifieke kwaliteitseisen”.

Drie activiteitenpijlers

In zijn welomlijnde niche van de complexe staalconstructies, bij voorkeur in de gewichtsklasse van 500 tot 1.000 ton, dingt Almex als kwaliteitsvol aanbieder steeds nadrukkelijker mee naar opdrachten van openbare besturen, in regelrechte concurrentie met de grote jongens. Binnen die opdrachten focust Almex als totaalaanbieder exclusief op de staalcomponent. Ingeval van bijvoorbeeld de bouw van een stalen brug, worden alle civiele werken (grond- en afbraakwerken, funderingen, wegenswerken, …) door een derde partij verzorgd.

“Voor de metalen component tekenen we voor alle betrokken disciplines, met name de engineering (opbouw van een compleet constructiedossier), de productie (conform de EN 1090-norm) en de montage,” aldus de zaakvoerder.

Hoewel Almex ook opdrachten in inox en aluminium uitvoert, mikt de KMO inzonderheid op de verdere uitdieping van zijn specialisatie in constructiestaal, met name in de hoogsterktestalen. In 95% van de gevallen neemt Almex zijn toevlucht tot S355-hoogsterktestaal, momenteel de meest voorkomende staalsoort voor constructietoepassingen. Gebeurlijk wordt ook S460-, X65- of 70-hoogsterktestaal gebruikt.

“Kleine garnaal”

Als “kleine garnaal” heeft Almex alvast een stevige marktreputatie weten op te bouwen. Getuige de openbare besturen die in de praktijk steeds vaker naar de Essense KMO doorverwijzen.

“Hoewel we via onze engineering-afdeling wel vaker met de eindklanten in aanraking komen, voelen we ons meest comfortabel in de rol van onderaannemer voor grote aannemingsbedrijven. Temeer omdat de eindklanten steeds meer sleutel-op-deur projecten eisen, die meer dan alleen maar uit een staalcomponent bestaan. Of we die houding in de toekomst zullen kunnen aanhouden, zal nog moeten blijken”, aldus Gert Neelen.

Ten opzichte van zijn rechtstreekse concurrenten streeft Almex marktdifferentiatie na via een heel specifieke aanpak, een hoge mate van flexibiliteit en bereikbaarheid en korte beslissingslijnen. Vermits bij de realisatie van grote projecten quasi de hele organisatie rechtstreeks is betrokken, kan de KMO klantvriendelijk meedenken en inspelen op de evoluties en de wijzigingen die zich tijdens de realisatie van dergelijke projecten altijd wel voordoen.

“We proberen projecten als onderaannemer mee vorm te geven, zowel op het gebied van planning als techniciteit. Voor Almex houdt het project niet op bij de staalcomponent. We bekijken het project in zijn globaliteit vanuit het oogpunt van en in het belang van de klant”, zo nog Neelen. Dat verklaart ook waarom een grote aannemer er niet voor terugdeinst Almex in een THV-constellatie voor bepaalde opdrachten te integreen.

Momenteel is Almex betrokken bij de voorbereidende werken van Fase 1 van de Oosterweelverbinding (Spoorbakkenproject) en de renovatie van de Kolenhavenbrug in Genk. In een recent verleden tekende het bedrijf voor de realisatie van een brug in Oostkamp en de renovatie van de Vandamme-sluis in Zeebrugge.

Nieuwe vestiging als onderbouw voor toekomstige groei

Op zijn huidige locatie in Essen kampt Almex momenteel met capaciteitsgebrek. Met een 25-tal medewerkers, waaronder de helft in vast dienstverband, tekent de KMO voor een gemiddelde jaaromzet van 4 tot 4,5 miljoen euro. Voor het lopende jaar vertegenwoordigt het orderboek 6,2 miljoen euro. Sinds enkele weken huurt de staalverwerker er een atelier van Bolckmans dat onlangs een punt zette achter zijn staalconstructie-activiteiten.

Almex maakt zich momenteel op om in de jongste uitbreidingszone van hetzelfde industrieterrein een bedrijfsterrein van 13.700 m² aan te kopen waarop een productiehal van 6.000 m² en een kantoorgebouw van 1.200 m² zullen worden opgetrokken. Met inbegrip van de opwaardering en uitbreiding van het machinepark is hiermee een totaalinvestering van 4 miljoen euro gemoeid.

“Bedoeling is op de nieuwe site een aantal zaken ook innovatiever aan te pakken. Zo plooiden we ons inmiddels terug op onze core, met name het samen stellen en aflassen van stalen onderdelen. De meeste (mechanische) voorbewerkingen, zoals thermisch versnijden, maar ook verzagen en boren, worden veelal uitbesteed, evenals alle nabehandelingen die de constructiedelen dienen te ondergaan. In Hoogstraten zullen we wel enkele tekortkomingen in ons toeleveringsnetwerk op kwalitatieve wijze wegwerken, zoals bijvoorbeeld het thermisch snijden van vlakke platen en profielen”, zo nog de bedrijfsleider.

In zijn nieuwe vestiging kan Almex zijn productiecapaciteit in theorie verzesvoudigen. Neelen en zijn team zullen hoedanook blijven focussen op de vertrouwde marktniche, met name de staalconstructies binnen de gewichtsklasse van 500 tot 1.000 ton. Daarboven gaan andere zaken spelen, zoals de noodzaak aan ontsluiting over water of Europese concurrentie.

“Op basis van de opgedane expertise zullen we onze kwaliteitsstandaard in de toekomst nog sterker in de markt positioneren. Dat moet in een periode van drie jaar leiden tot minimaal een omzetverdubbeling. Op middellange termijn mikken we op een omzet van 10 miljoen euro”, besluit onze gesprekspartner.