Flanders Future Techfund boven de doopvont

Heel wat technologie die vandaag binnen de Vlaamse strategische onderzoekscentra en universiteiten ontwikkeld wordt, is in principe inzetbaar voor een breed scala aan sectoren en toepassingen. Maar helaas stokt de brede ontwikkeling van deze platformtechnologieën vaak en blijkt de uitkomst dan finaal slechts één specifieke toepassing. Met de oprichting van het Flanders Future Techfund wil de Vlaamse regering die brede ontwikkeling voortaan bredere kansen geven.

Via dotaties aan de strategische onderzoekscentra (imec, VIB, Flanders Make, VITO) investeert Vlaanderen jaarlijks zo’n 250 miljoen in de uitbouw van een strategische onderzoeksportefeuille bij deze SOC’s. Daarenboven gaat via diverse kanalen, zoals het BOF en IOF (270 miljoen euro/jaar) ook nog eens heel wat geld naar de opbouw van een technologieportfolio bij de Vlaamse universiteiten.

Veel van de technologie die ontwikkeld wordt binnen de SOC’s en de universiteiten zijn platformtechnologieën: ze kunnen in verschillende toepassingen worden gebruikt. Maar zover komt het helaas niet.

Het verder ontwikkelen van een technologieplatform naar een volwassen prototype dat inzetbaar is voor verschillende toepassingen is bijzonder kapitaalintensief. Wanneer men er in die vroege fase toch in slaagt een externe investeerder aan te trekken, is het logisch dat die het risico wil minimaliseren en voor een zekere return kiest. Daardoor wordt in de verdere ontwikkeling het platform vaak verengd tot de realisatie van één specifieke toepassing: diegene die het snelst op de markt kan worden gebracht. Aldus blijft heel wat ander potentieel onbenut.

Met de oprichting van het Flanders Future Techfund wil de Vlaamse regering ervoor zorgen dat de technologieplatformen voortaan wel verder voor verdere toepassing kunnen worden ontwikkeld. Bedoeling is finaal te komen tot een brede valorisatie van de technologieplatformen door de oprichting van bedrijven gebaseerd op deze platformen of door het verstrekken van licenties door het gebruik ervan aan bestaande bedrijven.

Voor elk dossier wordt een zogenaamd “Special Purpoose Vehicle” opgezet om te zorgen voor de financiering van de strategische ontwikkelingen die leiden tot een demonstratie van de technologieplatformen voor verschillende productapplicaties. De platformen waarin het Flanders Future Techfund zal investeren dienen reeds voldoende matuur te zijn met een duidelijk aantoonbaar marktpotentieel.

Voor elke investering van het Flanders Future Techfund is ook de inbreng van een private co-investeerder vereist die minstens 10% participeert in het brede technologieplatform én die de leiding neemt in de oprichting van een eerste spin-off of een licentie afneemt.

De Vlaamse regering voedt het fonds met een initiële investering van 75 miljoen euro. Vervolgens zullen deze middelen stelselmatig en in functie van de investeringsnoden aangevuld worden met aandeelhoudersleningen tot maximaal 300 miljoen euro. Het fonds wordt door PMV beheerd.

Meer sectornieuws

Agenda