Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in futureproof doe-centrum Technopolis

Technopolis (Mechelen) start dit jaar nog met een grondige vernieuwing van zijn tentoonstellingsruimte en infrastructuur. Het doe-centrum krijgt hiervoor een investeringssubsidie van 10 miljoen euro van de Vlaamse overheid. De investering is nodig om het doe-centrum, dat volgend jaar 20 jaar bestaat, klaar te stomen voor de toekomst. Eind 2019 al opent Technopolis de eerste nieuwe zone: een plek voor creatieve denkers en makers vanaf 14 jaar.

De herinrichting van de tentoonstellingsruimte en de infrastructurele vernieuwing zullen de komende jaren planmatig en gefaseerd aangepakt worden, waardoor het doe-centrum zijn deuren voor het grote publiek niet hoeft te sluiten:

- een zone voor 14-plussers, de makers van morgen (eind 2019)

- een zone voor partners waar ze afwisselend hun nieuwste technologieën en wetenschappelijk onderzoek tonen (zomer 2020)

- een Puur-zone voor opstellingen die focussen op basisprincipes uit de wetenschap (fase 1 in voorjaar 2021 en fase 2 in voorjaar 2022)

- de vernieuwing en uitbreiding van het huidige Kinder-doe-centrum voor kinderen vanaf vier jaar gebeurt in drie fasen:

  ° uitbreiding Kinder-doe-centrum (fase 1, zomer 2021)

  ° vernieuwing huidig Kinder-doe-centrum (fase 2, voorjaar 2022)

  ° de waterzone, die nu in de hoofdtentoonstelling staat, krijgt hier in (fase 3, eind 2022) een plek

Niet alleen de infrastructuur zal een transformatie ondergaan, ook de werking van Technopolis krijgt een nieuw elan, waarbij ingezet wordt op sterke partnerschappen die het succes en de uitstraling van het doe-centrum nog zullen vergroten.