i-Learn brengt gepersonaliseerd digitaal leren naar heel Vlaams onderwijs

Vlaanderen investeert 20 miljoen euro in het project i-Learn. Doel van dit project is, om via een open portaal, specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit het basis- en secundair onderwijs zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

Gepersonaliseerd leren gaat niet langer uit van het idee dat een klasgroep volledig homogeen is. Het is onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en voorkeuren van elke individuele leerling. Op die manier worden leerlingen op hun sterkste punten uitgedaagd en worden tekorten tegelijk bijgespijkerd. Technologie kan leerkrachten helpen om de individuele noden van hun leerlingen sneller en beter in kaart te brengen en vooral te integreren in hun concrete lespraktijk.

i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen zijn. Uit de Onderwijs Monitor kwam al naar voor dat het onderwijs vragende partij is voor meer slimme toepassingen. Nu worden die noden verder geconcretiseerd. Welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en didactische kenmerken moeten die voldoen? Op basis van die concrete noden en een grondige screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland bestaat, wordt een aanbesteding uitgeschreven om de meest geschikte oplossingen naar ons onderwijsveld te brengen, en dat zowel met bestaande als met nieuw te ontwikkelen leerinhouden. Alles wordt gratis aangeboden via het i-Learn leerlingenportaal. Er komt ook omkadering en begeleiding voor de leerkrachten zodat zij de digitale leeromgevingen optimaal voor hun leerlingen kunnen inzetten. Alle bestaande navormings- en opleidingsinstituten kunnen inteken om hiertoe bij te dragen.

Via i-Learn leert men op systeemniveau ook meer over welke oplossingen effectief het verschil maken. Per leerplatform kan met ook met geanonimiseerde gebruikersdata aan de slag om die nog beter af te stemmen op de noden van de Vlaamse onderwijswereld.

Meer sectornieuws

Agenda