Sociale verkiezingen 2020 staan voor de deur

Voorbereiden is de boodschap

In mei 2020 zullen in heel wat ondernemingen voor het eerst of opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd worden. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersvertegenwoordigers in het Comité en de Ondernemingsraad voor een duur van vier jaar gekozen. U kunt zich maar beter voorbereiden. Daarom vatten we enkele basisbegrippen nog even samen.

Tussen 11 mei en 24 mei 2020 kiezen ondernemingen met meer dan vijftig werknemers nieuwe afgevaardigden voor het comité voor preventie en bescherming (CPBW). Ondernemingen met meer dan honderd werknemers in dienst moeten ook een ondernemingsraad (OR) oprichten. De kiesprocedure duurt in totaal 150 dagen en start dus eind dit jaar. Toch start u best zo snel mogelijk met de voorbereiding want ook tijdens de komende maanden moet er heel wat gebeuren.

Technische bedrijfseenheid

Om na te gaan of een onderneming sociale verkiezingen moet organiseren moet dus gekeken worden of de onderneming de tewerkstellingsdrempels heeft bereikt. Onder  onderneming verstaat men de technische bedrijfseenheid (TBE). De TBE valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit van de werkgever. Wanneer er tussen verschillende juridische entiteiten een sociale of economische samenhang is dan worden ze als één TBE beschouwd en daardoor zal de tewerkstellingsdrempel bijvoorbeeld ook sneller bereikt worden.

Tewerkstellingsdrempels

Om de tewerkstellingsdrempels te berekenen moet rekening gehouden worden met de vaste werknemers die tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 in dienst zijn. Ook uitzendkrachten die in het tweede kwartaal van 2019 door de onderneming werden aangetrokken moeten meegeteld worden. Werknemers met een vervangingsovereenkomst moeten niet meegerekend worden en ook uitzendkrachten die een vaste medewerker vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is, worden niet in de telling opgenomen.

Bescherming kandidaten tegen ontslag

Wie zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen kan niet ontslagen worden tenzij om economische redenen die vooraf door het paritair comité werden aanvaard of wegens een zware fout die vooraf werd erkend door de arbeidsrechtbank. De bescherming gaat in principe in vanaf januari 2020. Werknemers die in 2016 werden verkozen, zijn nog beschermd tot op de het moment van de installatie van het nieuwe overlegorgaan na de sociale verkiezingen van 2020. Ook niet-verkozen kandidaten zijn op die manier beschermd, tenzij ze al voor de tweede keer niet zijn verkozen. In dat geval is hun bescherming in mei 2018 beëindigd.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.

Meer sectornieuws

Agenda