“Leergoesting” zet alles in beweging

Rond de jaarwisseling werd mijn grote baas uitgenodigd om een lezing te geven voor de Nederlandse ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en UWV Werkbedrijf over “Een leven lang leren en ontwikkelen”. Uit de discussie bleek dat langs beide zijden van de grens sterke bouwstenen aanwezig zijn om de loopbaan van medewerkers vorm te geven en uit te bouwen.

Nederland heeft duidelijke sterktes op vlak van bijvoorbeeld verhoging van de arbeidsparticipatie, flexibiliteit van de arbeidsorganisatie, een breed activeringsbeleid, het stimuleren van levenslang leren. Bij ons biedt de aanpak inzake loopbaancheques, competentiegericht matchen en opleiding geïntegreerd in de VDAB dan weer duidelijke meerwaardes. Er ontstond al snel consensus dat de arbeidsmarkt beter kan presteren als we de beste bouwstenen van de lage landen samenleggen. En dat we vooral moeten investeren om iedereen die aan de arbeidsmarkt wil deelnemen “goesting” laten krijgen om zich te ontwikkelen en bij te leren.

Het gebrek aan carrièremogelijkheden en kansen die werknemers krijgen om bij te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan, is volgens een rapport van LinkedIn overigens zowat de belangrijkste reden waarom mensen uitgekeken raken op hun baan en nieuwe mogelijkheden zoeken. Een belangrijk signaal waar werkgevers, in tijden waarin het steeds minder evident wordt om vacatures in te vullen, best rekening mee houden.

Investeren in loopbaan en ontwikkeling van medewerkers

Investeren in de loopbaan en de ontwikkeling van je medewerkers is voor bedrijven interessant en op de langere termijn zelfs winstgevend. Als je mensen kansen biedt om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en initiatief te nemen in hun job, worden ze slimmer en productiever. Maar ze blijken ook meer vertrouwen te hebben in het bedrijf en bereid te zijn om zich ook in moeilijke tijden meer verbonden te voelen met het bedrijf.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je medewerkers een kans te bieden hun loopbaan uit te tekenen en daar als bedrijf ook de voordelen van te plukken. Uit het LinkedIn-rapport blijkt dat meer dan 1 op de 3 werknemers uitgekeken raken op hun job als ze niet voldoende uitdagingen krijgen. En die uitdagingen liggen er ongetwijfeld in elk bedrijf. Daag je medewerkers uit om deel te nemen aan vernieuwingsprojecten. Nieuwe ontwikkelingen hebben een impact doorheen je hele bedrijf.

Als je medewerkers aanmoedigt om mee te denken en mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen, zullen ze dat niet alleen kunnen doen vanuit hun eigen functie, maar gedwongen worden ook rekening te houden met andere mensen en afdelingen in het bedrijf. Je werknemers worden getriggerd om in het kader van die vernieuwing “out of the box” te denken maar ze moeten meteen rekening houden met de andere teams in het bedrijf, willen ze tot werkbare voorstellen komen.

Geen vlekkeloos verloop

Dat zoiets niet van bij het begin vlekkeloos zal verlopen, mag duidelijk zijn. Je zult medewerkers moeten overtuigen dat ze in die nieuwe ontwikkelingen ook wel fouten mogen maken. En dat is meteen een kans om hen aan te moedigen ook uit hun fouten en hun deelname te leren. Als ze hun loopbaan zelf in handen willen nemen, zullen medewerkers ook bereid moeten zijn om bij te leren. En dan denken we niet alleen aan de formele vormen van bijleren, via georganiseerde opleidingen of seminars. Je werknemers kunnen ook heel veel zelf investeren door bij gelegenheid mee te lopen met andere mensen in het bedrijf of zelf op zoek te gaan naar antwoorden voor hun vragen. Zowel on- als off-line, tijdens de werkuren of in hun vrije tijd.

Aandacht voor de ontwikkeling van je mensen creëert heel zeker veel “leergoesting” bij je medewerkers. Als je het goed weet aan te pakken en het op een efficiënte manier verankert, zet het in je bedrijf alles in beweging.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.

Meer sectornieuws

Agenda