Infomat sluit strategische partnerships met Meno en Doyen

“Smart deal” mee aan de basis van groeitraject

ERP-vendor Infomat N.V. (Wilrijk), met de Dimasys-applicatie als sterproduct, versterkt zijn affiniteit met de wereld van de technische groothandels via strategische partnerships met aankoopgroepering Meno en Doyen Auto Belgium. Dat stelt het bedrijf in staat van bij de aanvang van de ERP-implementatie de artikelbestanden in hun integraliteit in het nieuwe systeem te integreren, conform de verzuchtingen van de klant. In 2016 stapte Infomat in het “smart deal”-concept van SDM Valorum, wat tot een kapitaalsverhoging leidde. Een en ander is mee verantwoordelijk voor de sterke groeiprestaties die het bedrijf de voorbije drie jaar neerzette. Het verklaart ook waarom het software-bedrijf in de toekomst externe groei evenmin zal schuwen.

Via de “smart deal” zette Infomat in 2016 zijn kapitaal open voor externe investeerders. Maar liefst 23 nieuwe investeerders stapten in. Met als boegbeelden Robert Decant en Bavo De Cock van software-bedrijf ESAS, die toetraden tot de raad van bestuur. Infomat verwierf zodoende een extern klankbord waarmee de bedrijfsstrategie intern kon worden afgestemd. Voorts kapitaliseerde de software vendor op het netwerk dat via zijn nieuwe aandeelhoudersstructuur werd ontsloten.

“In drie jaar tijd noteerden we een verdubbeling van de EBITDA. De licentieverkoop in 2017 zwol aan met 48%, waarvan 80% op ERP-vlak. Dat was een recordprestatie die we dachten nooit meer te kunnen herhalen. Vorig jaar noteerden we echter opnieuw een stijging met 26%”, getuigt gedelegeerd bestuurder Stephan Van Bulck.

Gevolg is dat Infomat vorig jaar met een 45-tal medewerkers afklokte op een recordomzet van 6,4 miljoen euro. Opmerkelijk is dat deze uitstekende prestaties zonder uitbreiding van het commercieel team werden neergezet.

Niche-aanpak leidt tot strategische samenwerking

Voor Van Bulck ligt de voornaamste reden voor de groeispurt in de nieuwe reële toegevoegde waarde die Infomat met Dimasys in een aantal niches wist aan te dragen. Zo sloot de vendor in 2018 een strategische samenwerking met aankoopgroepering Meno (Menouquin, Nijvel), gespecialiseerd in de handel van ijzerwaren, gereedschappen, doe-het-zelf en huishoudartikelen.

Meno Group bedient 145 zelfstandige handelszaken onder drie enseignes, met name Meno Pro voor professionele doe-het-zelf zaken, HandyHome dat zich op de particulier toespitst en Home & C° dat als leverancier van een divers gamma huishoud- en decoratiemateriaal optreedt. “Dankzij het raamakkoord dat we met Meno sloten kunnen we het hele artikelenbestand van de aankoopgroepering converteren en in Dimasys integreren. Dat gaat al snel om 1,2 à 1,5 miljoen artikelen. Met andere leveranciersplatformen voorzien we in een koppeling”, verduidelijkt Van Bulck. Niet onbelangrijk is dat het platform van Menouquin in de achtergrond ook linkt met EZ-Base, dat voor bijkomende verrijking zorgt. Via EZ-Base kunnen immers ook foto’s en technische fiches van de diverse artikelen worden ingeladen.

Een en ander waarborgt korte opstarttijden voor eventuele web shops.

Vermits de eindklant bij een ERP-implementatie onmiddellijk de leveranciers van zijn keuze in het aankoopplatform kan activeren, dient zich aan klantenzijde een gigantische tijdsbeparing aan. “Een en ander kan de trajectduur al gauw met enkele maanden inkorten. Een gemiddelde implementatie neemt gemiddeld 6 à 9 maanden in beslag. Vaak is de klant in heel die periode bezig met de conversie van data. Als projecten niet tijdig kunnen worden opgestart is dat voornamelijk omdat de klant zijn databestand niet op orde krijgt. Dataconversie is niet zelden een kwestie van bloed, zweet en tranen. Zo is de database vaak gecontamineerd met niet meer bestaande artikelen, onjuiste prijzen, oncorrecte verpakkingshoeveelheden, …”, zo nog onze gesprekspartner.

De consultants van Infomat, dat sinds geruime tijd nauw samenwerkt met technologiespecialist Progress Software, staan niet enkel voor productkennis (ERP-oplossing) maar evenzeer voor sectorkennis (wegens hun jarenlange expertise in de beoogde marktsegmenten). Ze weten hoe de sector werkt, kennen de leveranciers,verpakkingspraktijken en andere sectorgelateerde specificiteiten.

Soortgelijke deal met Doyen Auto

Met Doyen Auto Belgium (Drogenbos), onderdeel van de gelijknamige, Franse leverancier van auto-onderdelen, sloot Infomat onlangs een soortgelijk akkoord dat pre-loading van de artikelendatabase in Dimasys en volledig digitale afhandeling van de order flow en voorraadaanvulling binnen bereik brengt. Vooralsnog focuste Infomat voornamelijk op de ijzerwaren & gereedschappenhandels enerzijds en de technische groothandels anderzijds. Thans begeeft het zich ook op het pad van de distributie van auto-onderdelen, dat logistiek verregaande affiniteiten met de sector van de technische groothandels vertoont. Ook binnen de beoogde sector binnen de automotive zijn bijvoorbeeld vakafhaalmagazijnen actief.

Stephan Van Bulck: “Doyen is in België onder twee merknamen actief, met name AD Autodistribution, en Auto Parts International (API). Voor de klanten van Doyen pakken we niet enkel uit een pre-load van de artikelen-database, maar automatiseren we eveneens, via EDI, het hele bestel- en facturatieproces en integreren we met SALTO, het eigen platform van Doyen”.

Net zoals de samenwerking met Menoquin inmiddels resulteerde in de sectorspecifieke applicaties Dimasys|MenoPro en Dimasys|Handyhome, maakt Infomat inmiddels werk van een Dimasys Doyen, meer bepaald Dimasys|API en Dimasys|AD.

Externe groei

De vernieuwde raad van bestuur van Infomat heeft zich intussen ook expliciet uitgesproken voor externe groei in de toekomst. Uiteraard blijft de ERP-expertise binnen dat alles de gemene deler. “Acquisities sluiten we inderdaad niet uit op voorwaarde dat ze product- dan wel sectorkennis aan de bestaande organisatie toevoegen”, besluit Stephan Van Bulck.