ie-net presenteert handboek Juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen van de pers

28/05/2019 OM 08:08 - Luc Willemijns
915822d4d235852ddbdbfbe16fe8ebd3
Gerechtsdeskundigen zijn essentieel voor een goede rechtsbedeling en de waarheidsvinding in strafzaken. In een burgerlijke betwisting geven ze advies aan de magistraat en in een strafvervolging ondersteunen zij met hun technische kennis de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie of het onderzoek van de onderzoeksrechter. ie-net ingenieursvereniging - dat al meer dan 10 jaar de Fellow Gerechtelijke Expertise organiseert - is zich bewust van het belang van gerechtsdeskundigen. In september 2018 mocht ie-net aankondigen de eerste officieel erkende verstrekker voor de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen te zijn. En nu presenteert de vereniging het Handboek juridische opleiding voor Gerechtsdeskundigen.

Het handboek kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen uitgeverij die Keure en de deskundigenverenigingen ie-net en NCDAB. Voor de coördinatie deden zij een beroep op prof. dr. ir. Didier De Buyst en Toon Lysens, de voorzitter van de aanvaardingscommissie voor gerechtsdeskundigen en vertalers-tolken. Voor de bijdragen werd een beroep gedaan op mensen uit de praktijk. Enerzijds zijn het gerechtsdeskundigen met een lange staat van dienst, anderzijds zijn het juristen die hetzij als magistraat, hetzij als advocaat vertrouwd zijn met de materie.

Minister van Justitie Koen Geens, stelt in het voorwoord: “In de lange weg naar de verbetering van de kwaliteit en de verdere professionalisering van de gerechtsdeskundigen is de juridische opleiding een belangrijke stap. Dit handboek levert hiertoe een nuttige bijdrage.”

Hertekening landschap gerechtsdeskundigen

De wetten van 10 april 2014 en 19 april 2017 hebben een fundamentele wijziging ingeleid in het landschap van de gerechtsdeskundigen. Voor het eerst worden zij erkend in die hoedanigheid en mogen zij die titel dragen. Een van de voornaamste voorwaarden voor de erkenning als gerechtsdeskundige is een juridische opleiding van minimaal 36 uren over het wettelijk kader waarin hij optreedt.

Dit handboek komt tegemoet aan de behoefte van een volledige maar ook specifieke documentatie. Binnenin vindt de lezer een overzicht van alle juridische materies die hij of zij als gerechtsdeskundige moet beheersen. De auteurs hebben rekening gehouden met het feit dat het handboek bestemd is voor niet-juristen. Het werd dus geschreven in een leesbare taal, maar met oog voor het gebruik van de correcte terminologie.

Het handboek is bestemd voor alle kandidaat-gerechtsdeskundigen die een erkende juridische opleiding volgen. Het is ook een praktische handleiding voor de deskundigen die reeds actief zijn of eerder een opleiding hebben gevolgd maar hieromtrent nog een test moeten afleggen.

Fellow Gerechtelijke Expertise

De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise (FGE) van ie-net bestaat intussen al bijna 20 jaar. Sinds 2018 is de opleiding n.a.v. het K.B. van 30.03.2018 opgesplitst in twee delen: het juridische luik en het technische luik. Dit luik richt zich tot personen die reeds als gerechtsdeskundige optreden maar de juridische vorming nog niet genoten hebben en eveneens personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen. Het juridische luik van deze editie is inmiddels succesvol afgerond.

In het technische luik wordt dieper ingegaan op praktische aspecten van het uitvoeren van deskundigenopdrachten. Beide luiken vullen elkaar aan. In het technische luik wordt weliswaar verder gebouwd op het juridische luik, doch het is niet vereist om eerst de juridische opleiding te hebben gevolgd.

Het technische luik bestaat zeven modules:

- Module 1 + 2: verloop van een deskundigenonderzoek van A tot Z met een leidraad voor de vergaderingen en een praktische checklist
- Module 3: soft skills voor gerechtsdeskundigen
- Module 4: verzoening bereiken zelfs wanneer het onmogelijk lijkt
- Module 5: raming van materiële schade in al zijn facetten
- Module 6: raming van immateriële schade voor niet-financiers
- Module 7: strafzaken i.h.b. forensisch onderzoek in brand, CO-intoxicatie en verkeersongevallen

De opleiding is praktisch van aard en gebaseerd op real life cases en kan modulair worden gevolgd.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.