Zeven stappen om afdrukbeveiliging aan te pakken

Bijna zes bedrijven op tien (59%) hebben het voorbije jaar gegevensverlies geleden. Dat kostte volgens het nieuwe “Global Print Security Landscape” van Quocirca gemiddeld 400.000 euro per jaar. Het rapport brengt de complexiteit en de kwetsbaarheidsschaal van print-beveiliging scherp in beeld.

Gezien de complexe aard van afdrukbeveiliging deelt Brother zeven inzichten en aanbevelingen om bedrijven te helpen zichzelf te beschermen tegen de ver strekkende financiële en wettelijke gevolgen en reputatieschade bij gegevensverlies.

1. Haal de directie aan boord.

De omvang van de verwoestende schade veroorzaakt door cyber-aanvallen en datalekken, gecombineerd met de strenge GDPR-wetgeving, betekent dat print-beveiliging verder moet gaan dan de IT-afdeling. Deze materie moet strategisch op directieniveau overwogen worden met betrekking van cio (chief information officer) en ciso (chief information security officer).

2. Voer een grondige audit uit.

Het is van cruciaal belang dat ondernemingen de potentiële kwetsbaarheden in hun afdrukbeveiliging ontdekken en ervoor zorgen dat hun afdrukomgeving regelmatig door beveiligings-audits wordt gecontroleerd. Dat is vooral belangrijk als uw bedrijf zowel nieuwe als verouderde apparaten heeft. Bij managed print services (MPS) bieden de meeste providers niet alleen volledige beoordelingen, maar ook een evaluatie zal de voortdurende monitoring van apparaten structureren zodra de floot geoptimaliseerd en beveiligd is.

3. Verander vooraf ingestelde wachtwoorden.

Standaard of vooraf ingestelde wachtwoorden vormen een zwak punt voor printers. Het goede nieuws is dat dit eenvoudig kan worden opgelost. Nadat het toestel geïnstalleerd is, kiest u een sterk en veilig wachtwoord.

4. Update uw firmware en patch.

U vermijdt potentiële beveiligingsrisico’s voor printers door de firmware bij te werken en het apparaat te configureren voor automatische updates. Als u hier vragen over heeft, neemt u contact op met de fabrikant van uw printer.

5. Beveilig afdruktaken.

Niet alleen afdrukapparaten moeten beschermd worden, maar ook de documenten die u verzendt om af te drukken. End-to-end encryptie van netwerkverkeer zorgt voor veilige overdracht van print-opdrachten naar printers. Omdat de meeste printers afdruktaken tijdelijk opslaan, moet u ervoor zorgen dat de gegevens gecodeerd zijn.

6. Controleer printers.

Als u de huidige status van uw afdrukapparaten kent, krijgt u een alomvattend beeld van uw volledige afdrukomgeving. Bedrijven moeten daarom overwegen om software tools te implementeren die printers controleren en problemen oplossen zodra ze zich voordoen. Apparaten genereren waardevolle gegevens die gebruikt kunnen worden om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en een snelle reactie op aanvallen mogelijk te maken. MPS-gebruikers kunnen ook regelmatig nalevingsverslagen ontvangen, zoals monitoring en rapportering van gegevensinbreuken.

7. Medewerkers opleiden.

Omdat veel gegevensverliesincidenten onopzettelijk worden veroorzaakt - Quocirca ontdekte dat 32% van de print-veiligheidsincidenten over toevallige acties van gebruikers ging - is het van vitaal belang dat bedrijven werknemers informeren over het belang van de bescherming van gevoelige informatie en hun bewustzijn van kwaadaardige dreigingen vergroten. Vaak bieden MPS-aanbieders ondersteuning bij trainingsbehoeften.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Brother International (Belgium) N.V. (Groot-Bijgaarden)).

Meer info: 02/746.41.11 of http://www.brother.be.