Absenteïsme in België op kantelpunt?

In 2018 bereikte het absenteïsme in België mogelijk een kantelpunt. Voor het eerst in tien jaar blijft het aantal langdurig afwezigen (langer dan één jaar afwezig) quasi hetzelfde als in het jaar voordien. HR-dienstverlener Securex voorspelde eerder al dat de stijging minder sterk dan in de voorgaande jaren zou uitvallen.

Sinds mei 2018 was de maandelijkse toename minder significant en tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar was ze zelfs onbestaande. Belgische werknemers meldden zich in 2018 wel vaker voor een korte periode ziek dan in 2017. Dat zorgde voor een stijging van 5% van het korte ziektepercentage. Het is dertien jaar geleden dat dit percentage zo sterk steeg in één jaar tijd. De stijging van het globale ziektepercentage is dus volledig te wijten aan de toename van het aantal korte afwezigheden.

Op een gemiddelde werkdag in 2018 waren 7 werknemers op 100 afwezig door ziekte of privé-ongeval. Hiervan waren iets meer dan twee werknemers korter dan een maand afwezig, twee tussen een maand tot een jaar en bijna drie langer dan een jaar. In 2018 zette de bijna continue stijging van het globale absenteïsme in de Belgische privé-sector zich door. Dat is al zo sinds 2001. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,89% in 2017 naar 7,07% in 2018.

De evolutie van het aantal lange afwezigheden lijkt verband te houden met de re-integratiewat die in 2017 in werking trad.