Werkbaarheidscheque laat bedrijven werkbaarheid scannen en actieplan uitwerken

Sinds 7 mei 2019 kunnen werkgevers een werkbaarheidscheque aankopen bij de Vlaamse overheid. Deze cheque stimuleert ondernemingen om de werkbaarheid te scannen en te meten. Op basis van de scan kan een actieplan op maat worden uitgewerkt. De Vlaamse regering en de sociale partners willen zo een versnelling hoger schakelen voor werkbaar werk.

Met hun akkoord van eind 2018 willen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting van de SERV in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen aan tegenover de vorige jaren. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen. Inzetten op werkbaar werk is namelijk een win voor zowel werkgevers als werknemers. Werkenden blijven langer en met meer goesting aan de slag. Organisaties kunnen rekenen op meer gedreven, competente en productieve medewerkers.

De werkbaarheidscheque is nieuw en kan sinds 9 mei 2019 on-line worden aangevraagd. De cheque is er voor alle ondernemingen uit de profit-sector: zowel voor eenmanszaken, kleine en middelgrote bedrijven als grote organisaties. De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per onderneming. Met de werkbaarheidscheque kan men de werkbaarheid binnen de onderneming in kaart brengen, zich laten begeleiden bij het uitvoeren van een scan en het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat van de onderneming. Voor KMO’s die hun KMO-portefeuilleplafond hebben bereikt, is er bovendien maximaal 5.000 euro extra aan te vragen voor acties rond werkbaar werk.

Op www.dewerktest.be kan men een aantal stellingen kiezen die van toepassing zijn op de eigen werksituatie of op het bedrijf of organisatie waarbij men werkt. Daarna toont de test een aantal sterktes en mogelijke valkuilen. Gedurende zes weken krijgt men vervolgens tips en tools om zijn werksituatie te verbeteren.

De vernieuwde website www.werkbaarwerk.be geeft meer info, tools en goede voorbeelden die inzicht  en inspiratie verschaffen om aan de slag te gaan rond werkbaar werk. Bij de zeventien deelthema’s vindt men telkens een “train-the-trainer”-luik. Dat is bedoeld voor vormingsmedewerkers en intermediairs die met bedrijfsleiders of leidinggevenden, vakbondsafgevaardigden, HR-verantwoordelijken, … rond het thema in een vorming of workshop willen werken. Zij vinden hier concrete tips en leervormen over hoe het thema aan te brengen, inspiratie voor oefeningen en discussie en nuttige documentatie.