Bebat publiceert “Grote E-mobility Rapport”

Bebat V.Z.W., gespecialiseerd in het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen, speelt sinds enkele jaren een leidende rol in het debat rond de E-mobility markt. Centraal in dit verhaal staat de batterij. Wat gebeurt er van zodra die batterijen een eerste leven achter de rug hebben? Bebat heeft het “Grote E-mobility Rapport” gepubliceerd.

Terwijl de media vooral focussen op elektrische personenwagens - en het uitblijven van de doorbraak ervan - stelt Bebat vast dat er op veel manieren elektrisch wordt gereden vandaag, van e-bikes en iWheels, over elektrisch construction equipment en industriële voertuigen, tot e-bussen.

Om elektrisch rijden tot een duurzaam alternatief te maken, is het belangrijk dat de sector zich voorbereidt op de aftercare van EV-batterijen: compliance, recyclage, hergebruik en second life-toepassingen, een traject waarin Bebat importeurs en constructeurs ontzorgt, zelfs op Europese schaal.

Om het positieve milieu-effect van elektrisch rijden te bereiken, is het cruciaal te weten wat met de EV-batterij aan te vangen bij het einde van zijn eerste leven. Anders gezegd: van zodra zijn capaciteit is gedaald tot 70 à 80% van de initiële capaciteit. Of van zodra hij beschadigd of defect is geraakt.

Batterijen kunnen worden hersteld (re-use of hergebruik als EV-batterij) of in nieuwe toepassingen worden gebruikt, zoals voor de opslag van zonne-energie. Dat opent boeiende second life-perspectieven. Op die manier wordt een gesloten waardenketen gevormd.

Bebat, dat de laatste vijf jaar ruim 10.000 EV-batterijen ophaalde, ontmantelde en voor recyclage klaar maakte, stelt klaar te zijn voor de verdere elektrificatie van de mobiliteitsmarkt. De organisatie stelt een oplossing voor elke batterij en elk voertuig te hebben.

Bovendien staat Bebat aan de wieg van Reneos, een Europees platform waarop autodealers en demontagebedrijven uit heel Europa en daarbuiten kunnen aanloggen voor een deskundige en veilige ophaling van hun EFV (hybride en elektrische voertuigen)-batterijnen. Daarvoor werkt Bebat samen met Europese partners.