VDAB zet opnieuw in op publiek-private samenwerking

VDAB lanceert opnieuw een oproep voor een sociale impact bond, deze keer om langdurig zieken aan het werk te helpen. Het zet daarvoor andermaal in op de uitbouw van sterke partnerschappen, zowel met publieke als private partners.

Eén derde van het budget van VDAB gaat naar meer dan zevenhonderd partners. Dan gaat het over commerciële en niet-commerciële partnerschappen, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, lokale besturen en OCMW’s, scholen, gevangenissen, mutualiteiten, GTB, sociale partners, allochtone gemeenschappen, loopbaancentra, …. Gezamenlijk bereikten ze zo’n 110.000 werkenden en werkzoekenden. Die partnerschappen zijn nodig om de uitdagingen op de arbeidsmarkt te kunnen aanpakken, zo luidt het.

Er zijn vandaag heel wat mensen langdurig ziek of arbeidsongeschikt, meer dan er momenteel werkzoekenden zijn. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komt deze groep steeds meer in het vizier. Wie arbeidsongeschikt is en door zijn arts is geëvalueerd, kan een traject richting werk volgen. Dat kan gaan naar voltijds, deeltijds of slechts enkele uren werk per week. Toch zijn de huidige tewerkstellingsresultaten van deze groep arbeidsongeschikten ondermaats. Ongeveer 30% van de begeleide mensen gaat effectief aan het werk.

Om een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdaging van arbeidsongeschiktheid, is VDAB op zoek naar unieke partnerschappen en innovatieve projecten. Met dit nieuwe initiatief wil VDAB 1.000 arbeidsongeschikten aan het werk krijgen.

Een sociale impact bond (SIB) is een publiek-private samenwerking waarbij een (sociale) dienstverlener of een bedrijf, een investeerder en een overheidsorgaan een contract aangaan om een maatschappelijk probleem met een hoge maatschappelijke kost aan te pakken.

Een onafhankelijke evaluator meet of de beoogde resultaten behaald zijn. Wanneer de dienstverlener slaagt in het opzet, betaalt de overheidsinstantie de werkingskost aan de investeerder terug, samen met een rendement dat uit de besparing voortvloeit. Slaagt de dienstverlener niet in het opzet, dan draagt de investeerder de kosten. Op die manier besteedt de overheid het financiële risico van het project uit.

Met een SIB kan de overheid private middelen mobiliseren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke problemen. Overheidsbudgetten worden hierdoor efficiënter en effectiever ingezet. Een concept als SIB brengt sociale organisaties en investeerders dichter bij elkaar en versterkt de dynamiek tussen deze twee markten.