Groen licht voor tweede zeesluis in Zeebrugge

Na bijna vijftien jaar studeren heeft de uittredende Vlaamse regering beslist dat er een nieuwe, tweede zeesluis komt in de haven van Zeebrugge op de plaats waar momenteel de oude Visartsluis ligt. Onder de sluis zal een tunnel gebouwd worden om het zware havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer. Daarnaast komen er tal van flankerende maatregelen om de impact op de omliggende inwoners en bedrijven te beperken.

Door het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge principieel vast te stellen, bevestigt de Vlaamse regering zijn bereidheid om 1 miljard euro te investeren in de groei van de kusthaven alsook een betere lokale mobiliteit.

Er wordt al meer dan vijftien jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis (° 1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (° 1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig voor onderhoudswerken dient stilgelegd. Dat maakt Zeebrugge erg kwetsbaar.

De Vlaamse regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis nu principieel vastgesteld. De Visart-site blijft ook na het openbaar onderzoek behouden als voorkeursalternatief. Tussen 21 januari en 22 maart 2019 kon iedereen opmerkingen of bezwaren indienen bij de Vlaamse overheid. Er werden uiteindelijk 750 bezwaarschriften ingediend, die allemaal grondig onderzocht zijn. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeursbesluit werd bijgestuurd op basis van die bezwaarschriften: verschillende zaken werden aangepast of verduidelijkt en het actieprogramma met flankerende maatregelen werd uitgebreid met extra acties die de impact van de werken moeten milderen. Zo komen er extra garanties tegen het risico op schade aan omliggende woningen tijdens de werken. Er komt ook een participatieproces samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf, specifiek gericht op de leefbaarheid van de omgeving.

Het voorkeursbesluit voorziet in een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie car carriers (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te verlenen tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar worden gescheiden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over beide sluishoofden kunnen rijden en derhalve geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.

Het voorkeursbesluit werd intussen voorgelegd aan de Raad van State, die dertig dagen de tijd heeft om een advies uit te brengen. Pas daarna kan de Vlaamse regering het voorkeursbesluit definitief vaststellen. Vervolgens wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit. Dat bevat onder meer de nodige vergunningen om tot de effectieve bouw over te kunnen gaan. Ook in deze fase wordt er ruimte gemaakt voor participatie en dialoog.