Vlaanderen keurt premie voor thuisbatterijen goed

De Vlaamse regering heeft een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energie-opslag er voor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. Met de premie wil Vlaanderen eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen. Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in de energietransitie die de Vlaamse regering nastreeft.

Stroom afkomstig van zonnepanelen die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op dit moment op het net gezet. Voor het gebruik van het net betalen zonnepaneleneigenaars een prosumententarief. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan opslaan en achteraf weer ontladen wanneer hen dat het beste uitkomt. Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit tussen vier en acht kW. De zwaarste thuisbatterij kost al gauw 8.000 euro. De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35% van de investeringskost.

Om een batterij goed te kunnen benutten is het belangrijk dat deze op een slimme manier wordt aangestuurd. Daarom is een digitale meter, die de afname en injectie van stroom op het net apart registreert, een voorwaarde om voor een batterijpremie in aanmerking te komen. De uitrol van de digitale meter start op 1 juli, maar wie nog niet direct aan de beurt komt en toch al een batterijpremie aanvraagt, krijgt de kosten voor de installatie van een digitale meter vergoed. De premie is alleen van toepassing voor milieuvriendelijke batterijen, bijvoorbeeld op basis van zoutwatertechnologie. Een loodbatterij is dan weer uitgesloten. De batterij moet ook geplaatst worden door een erkend installateur. De premie zal ten vroegste op 1 augustus van kracht zijn en kan aangevraagd worden bij het departement Omgeving. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.