Sophos voegt EDR toe aan Intercept X for Server

Sophos versterkt Intercept X for Server met Endpoint Detection and Response (EDR). Daardoor hebben IT-managers, ongeacht de bedrijfsgrootte, voortaan maximale zichtbaarheid en kunnen ze sluipende cyber-aanvallen proactief opsporen, de impact van beveiligingsincidenten beter begrijpen en snel rapporteren over wat er al dan niet heeft plaatsgevonden.

Cyber-criminelen passen hun methodes voortdurend aan om aanvallen op servers succesvol te kunnen uitvoeren. Bij deze nieuwe "blended" aanvalsmethodiek worden ook bots ingezet. Zodra de bots potentiële doelen hebben geïdentificeerd, gebruiken cyber-criminelen hun kennis om slachtoffers te selecteren op basis van onder meer gevoelige gegevens, intellectueel eigendom, het vermogen om losgeld te betalen of toegang tot andere servers en netwerken te geven.

Met Sophos Intercept X for Server met EDR breidt Sophos zijn aanbod van EDR verder uit. EDR wordt ondersteund door deep learning-technologie om malware op te sporen.

Het neurale netwerk van Sophos wordt getraind op honderden miljoenen samples om verdachte kenmerken van schadelijke codes op te sporen en zo nog nooit eerder waargenomen bedreigingen te detecteren. Het biedt een brede, deskundige analyse van mogelijke aanvallen door het DNA van verdachte bestanden te vergelijken met de malware-voorbeelden die al in SophosLabs zijn gecategoriseerd.

Meer info: 00-31/162.480.240 of http://www.sophos.com.