Luminus Wind Together keert dividend uit

De algemene vergadering van EDF Luminus Wind Together C.V.B.A. (Brussel), de coöperatie die in 2016 door Luminus werd opgericht om mensen de kans te geven om te participeren in zijn windenergieprojecten, heeft beslist om aan alle coöperanten een dividend van 4,4% toe te kennen voor hun investering in lokaal geproduceerde groene energie.

Na afloop werd op een aansluitende buitengewone algemene vergadering ook beslist om de huidige naam van de coöperatie, EDF Luminus Wind Together, te veranderen naar Luminus Wind Together, nadat in april van dit jaar EDF Luminus ook al tot Luminus was herdoopt.

Het doel van de coöperatie bestaat er in om enerzijds kapitaal op te halen dat geïnvesteerd kan worden in verschillende projecten omtrent hernieuwbare energie en anderzijds om de publieke opinie te sensibiliseren voor hernieuwbare energie.

Sinds 2017 werden al drie openbare aanbiedingen van aandelen ten belope van telkens twee miljoen euro georganiseerd. Op die manier konden de windmolenparken van Tessenderlo, Puurs en Lochristi in Vlaanderen en de parken van Floreffe, Berloz en Ciney in Wallonië door coöperanten worden gefinancierd.

Deze maand wordt een nieuw openbaar aanbod van aandelen geopend met betrekking tot drie parken in Vlaanderen en Wallonië. Met deze nieuwe parken hoopt Luminus Wind Together nieuwe coöperanten aan te trekken.

Bij het afsluiten van het boekjaar, op 31 december 2018, telde de coöperatie 1.835 coöperanten. De prijs voor een aandeel bedraagt 125 euro. Luminus Wind Together beoogt een gemiddeld rendement van 4,4% van de nominale waarde van de aandelen, zonder gegarandeerd minimumdividend. Iedereen kan op maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij voor een totaalbedrag van 3.000 euro.

Meer info: http://www.edfluminus.be.