Corporate Vehicle Observatory omgedoopt tot Arval Mobility Observatory

De mobiliteit van bedrijven evolueert snel, net als de nieuwe oplossingen die worden ontwikkeld. Daarom werd het Corporate Vehicle Observatory omgedoopt tot Arval Mobility Observatory. Dit platform zal onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek leveren om de veranderingen in de wereld van de mobiliteit beter te begrijpen en er op te anticiperen.

Arval Mobility Observatory zal gedetailleerd en gezaghebbend inzicht bieden op de wereld van de mobiliteit. Het vervangt het Franse Observatoire du Véhicule d’Entreprise dat in 2002 werd gelanceerd en nadien werd omgedoopt tot de internationale Corporate Vehicle Observatory. De transformatie is een reactie op de snelle veranderingen en ontwikkelingen in het bedrijfstransport. Arval Mobility Observatory heeft als doel om uit te groeien tot een wereldwijde en gezaghebbende denktank en een gespecialiseerd platform voor het observeren, bestuderen, interpreteren en bespreken van de verwachte mobiliteitsontwikkelingen in de breedste zin van het woord.

Het nieuwe platform streeft er naar om gedetailleerde en accurate informatie te verstrekken aan zowel grote, maar ook kleine ondernemingen, particulieren, autofabrikanten, openbare instellingen, studenten en media. Arval Mobility Observatory wil eveneens een bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu door alle belanghebbenden in de keten meer inzicht te bieden in het nieuwe mobiliteitsparadigma waarin we evolueren. Verder zal de denktank onderzoeken hoe het verzamelen en gebruiken van gegevens kunnen bijdragen tot enerzijds een beter begrip van mobiliteitsecosystemen en anderzijds tot een optimalisatie van middelen en prestatieverbeteringen.

Arval Mobility Observatory kan, zoals de naam doet vermoeden, rekenen op de steun en sponsoring van Arval, een wereldwijde lease- en mobiliteitsspecialist die deel uitmaakt van de BNP Paribas Group.