SIPEF hernieuwt bestuurdersmandaten

Een (buiten)gewone algemene aandeelhoudersvergadering van SIPEF N.V. (Schoten), de beursgenoteerde uitbater van tropische plantagebedrijven, heeft de bestuurdersmandaten van Regnier Haegelsteen voor één jaar en van Antoine Friling, Sophie Lammerant-Velge en François Van Hoydonck voor vier jaar hernieuwd.

Bryan Dyer stelde zich niet herkiesbaar wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. In zijn vervanging werd Nicholas Mark Thompson, eveneens een specialist in de palmoliesector, voor een periode van vier jaar tot onafhankelijk bestuurder aangesteld.