Sorteren in uw bedrijf?

Wist u dat restafval van bedrijven nog gemiddeld 50% materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd? Bovendien zijn de meeste van deze materialen onderworpen aan een sorteerverplichting! Zeker de moeite om uw afval nader te bekijken.

Wilt u ook aan de slag? Volg de tips van Valipac!

1. Breng uw afvalbeheer in kaart.

Analyseer de huidige situatie vooraleer u in actie schiet: Welke soorten afval genereert uw bedrijf? Over welke hoeveelheden gaat het? Met een beter begrip van de situatie kunt u ook beter aan de slag. En wie weet, misschien schuilen er wel verrassingen om de hoek!

2. Controleer uw sorteerverplichtingen.

Vandaag moeten Vlaamse bedrijven 21 stromen uitsorteren. Weet u niet wat uw verplichtingen rond afvalsortering zijn? Geen paniek. Neem een kijkje op iksorteerinmijnbedrijf.be.

3. Pas de vullingsgraad van uw containers aan.

De facturatie gebeurt meestal bij elke ophaalbeurt, of de container nu vol is of niet. Is de container slechts minder dan driekwart vol, verminder dan de ophaalfrequentie door uw afvalophaler.

4. Verzamel plastic folie in zakken.

Gebruik zakken voor de inzameling van plastic folie. Zelfs voor kleine hoeveelheden (100 liter per week) is dit systeem zeer praktisch. Ze worden samen met het papier/karton opgehaald, waardoor u extra logistieke kosten vermijdt. Zakken kunnen gebruikt worden voor de inzameling van plastic folie, EPS, harde kunststoffen en plastic spanbanden.

5. Vul uw zakken tot ze goed vol zijn.

Als uw afvalbeheer aan een externe partij wordt uitbesteed, kan het gebeuren dat de afvalzakken opgehaald worden, ook al zijn ze niet vol. Bespreek een optimale vullingsgraad met uw ophaler. Zo vermindert u het aantal zakken.

6. Win plaats in de papier/karton-container.

Herinner uw medewerkers eraan om karton goed plat te drukken vóór het in de container gaat. Zo wint u extra plaats en vermindert u de ophaalfrequentie.

7. Denk aan compacteren/shredderen.

Als u veel afval produceert, is het zinvol om het volume van uw afval te verminderen om de ophaalkosten te drukken. Investeer in een balenpers, perscontainer of rollpacker (voor het verkleinen van hout).

8. Creëer “sorteereilanden”. Vervang individuele afvalbakken bij elke werkplek door “sorteereilanden”. Zowel in ateliers als kantoren fungeren ze als unieke afvalinzamelplaatsen. Gebruik verschillende openingen in functie van het type afval. Zorg voor duidelijke identificeerbare kleuren op alle recipiënten. Maak gebruik van posters en stickers.

9. Container of geen container?

In sommige gevallen kunt u uw afval los laten inzamelen. Onder bepaalde voorwaarden is bedrijfsafval ook welkom op recyclageparken. U kunt ook met uw afval terecht bij de meeste sorteercentra van privé-inzamelaars.

10. Betrek alle medewerkers.

Organiseer interne opleidingen rond het sorteren van afval in het bedrijf. Motiveer de medewerkers met haalbare doelstellingen. Communiceer regelmatig over de behaalde resultaten. Organiseer wedstrijden tussen teams of tussen afdelingen. Beloon het sorteren: de resultaten zijn behaald? Bied een ontbijt aan of organiseer een teambuilding sessie ... rond een ecologische activiteit! Neem sorteerdoelstellingen op in een collectief bonusplan (bijvoorbeeld CAO 90).

Valipac stelt een website ter beschikking, specifiek gewijd aan het sorteren in bedrijven: iksorteerinmijnbedrijf.be. U vindt er een maximum aan informatie om snel en efficiënt aan de slag te gaan.

Binnenkort zal Valipac bij jullie op bezoek kunnen komen met zijn “sorteerstand” om de werknemers op een ludieke manier attent te maken  op het belang van sorteren. Wenst u graag een opleiding rond het sorteren van afval in uw bedrijf? Neem dan zeker contact op met Valipac.

Meer sectornieuws

Agenda