Geen Europees geld voor KMO’s bij no-deal brexit

De Europese Commissie zal geen extra hulp verschaffen aan bedrijven die getroffen worden door een no-deal brexit. Onder meer uittredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois bepleit nochtans al lang dat Europa financiële middelen moet vrijmaken voor bedrijven die op zoek moeten naar alternatieve exportmarkten.

België, en zeker Vlaanderen, behoort tot de regio’s voor wie een no-deal brexit het zwaarst zou aankomen. Daarom stelt Vlaanderen subsidies ter beschikking om andere afzetmogelijkheden te onderzoeken.

Intussen herhaalt UNIZO zijn eis om bij een effectieve Brexit in een voldoende ruime overgangsperiode te voorzien voor de nieuw te volgen douaneformaliteiten. Op dit ogenblik geldt 31 oktober als de nieuwe einddatum. Niettemin is de uitkomst nog altijd even onduidelijk als voorheen. UNIZO verwacht dan ook dat de douanediensten zich soepel zullen opstellen in de periode meteen na de effectieve Brexit.