Vlaamse baggercontracten worden na 47 jaar opengebroken

Het omstreden contract voor alle baggerwerken op Linkeroever wordt na 47 jaar stopgezet zonder dat Vlaanderen een schadevergoeding moet betalen. In de toekomst zullen alle baggeraars kunnen meedingen naar alle baggerwerken. De verschillende baggerwerken worden bovendien aan elkaar gekoppeld zodat er meer efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden.

De Belgische staat wees in 1972 alle baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever toe aan drie baggeraars: de Algemene Baggermaatschappij en Ackermans en van Haaren, intussen allebei opgegaan in DEME, en Jan De Nul. Het contract vermeldde geen einddatum of een jaarlijks baggervolume en bleef zo 47 jaar lang lopen. Het langlopende contract maakte het onmogelijk voor andere baggeraars om mee te dingen naar opdrachten. Dit was in strijd met de wetgeving op overheidsopdrachten en oogstte dan ook kritiek van het Rekenhof. Verschillende pogingen om het contract te beëindigen mislukten.

Nu heeft Vlaanderen alsnog kunnen bedingen dat het omstreden contract wordt stopgezet zonder dat er een schadevergoeding moet worden betaald. Alle baggerwerken zullen in de toekomst ook aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier ontstaan er forse efficiëntiewinsten. Sleephopperzuigers kunnen bijvoorbeeld efficiënter ingezet worden. Als een baggeropdracht door (weers)omstandigheden niet kan doorgaan, dan kan een ander baggerwerk in de plaats worden uitgevoerd.

Meer sectornieuws

Agenda