Participatief ondernemen zit in de lift

Bijna 9 op de 10 werkgevers betrekken hun personeel bij de werking van het bedrijf. De cultuurverandering in de richting van participatief ondernemen wordt bevestigd door de gezamenlijke bevraging van HR-dienstenbedrijf Acerta en Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen, bij 324 bedrijven. Toch is er nog ruimte voor verbetering: 1 op de 5 bedrijven houdt het personeel onvoldoende op de hoogte van de resultaten.

Bijna alle respondenten in de bevraging zeggen dat ze om de werking van het bedrijf te verbeteren, rekening houden met ideeën van werknemers. Er is dus sprake van een breed gedragen participatief klimaat in bedrijven. Zo betrekt 88% van de werkgevers zijn werknemers bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. De achterliggende reden is dat men gelooft dat participatief ondernemen een stimulans is wat betreft werknemersengagement. Drie op de vijf ondernemingen koppelt er zelfs een financieel gevolg aan vast. Zij stellen het behalen van collectieve doelstellingen voorop bij het belonen van werknemers. 51% laat zijn werknemers delen in de financiële resultaten.

Gevraagd naar de communicatie over doelstellingen en resultaten, blijkt dat werkgevers hun participatieve intenties nog niet voldoende transparant communiceren. Zo houdt 22% de werknemers niet of onvoldoende op de hoogte van de tussentijdse resultaten van het bedrijf. Nochtans is een belangrijke voorwaarde voor het succes van participatief ondernemen dat medewerkers zich een concreet idee kunnen vormen van hun eigen bijdrage tot het resultaat. Een constructieve wisselwerking tussen medewerker en onderneming vraagt daarom heldere communicatie en transparantie over de resultaten.

Waar werknemers worden betrokken bij de collectieve doelstellingen van het bedrijf, worden die doelstellingen meetbaar gemaakt. Meestal wordt dat uitgedrukt in winst (45%) en omzet (42%). Bij bedrijven die participatie koppelen aan het financiële, is de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus het populairste (54%). Daarnaast neemt bijna de helft van de grote bedrijven (+500 werknemers) “minder ongevallen” op als criterium. Een vijfde van de respondenten gebruikt “minder afwezigheden” als collectieve doelstelling.

Meer sectornieuws

Agenda