Gimv: exit uit Duitse thinkstep

Samen met andere aandeelhouders verkoopt Gimv voor een niet openbaar gemaakt bedrag zijn belang in software-bedrijf thinkstep AG (Stuttgart) aan de Amerikaanse software-leverancier Sphera Solutions (Chicago, Illinois). Thinkstep, dat bij de intrede van Gimv in 2010 nog PE International heette, is een specialist in software voor het beheer van bedrijfsduurzaamheid en compliance.

Het in 1991 opgerichte bedrijf bedient momenteel meer dan tweeduizend klanten in twintig sectoren.

Thinkstep AG is actief in drie bedrijfsdomeinen. Corporate Sustainability introduceert en implementeert duurzaamheidsprocessen zoals energiebeheer, corporate social responsiblity management en active resource optimisation. Product Sustainablity helpt klanten om milieu-aspecten reeds vroeg in de ontwikkelingsfase van producten mee te nemen, zodat ze de juiste maatregelen kunnen integreren in de daaropvolgende productbeheer- en productieprocessen. De Product Compliance-oplossing van thinkstep, ten slotte, helpt bij het voortijdig identificeren en beperken van compliance- en reputatierisico's.

In 2010 telde Gimv 4 miljoen euro neer voor een minderheidsbelang in het sofware-bedrijf. Andere investeerder was Next47 (voorheen Siemens Venture Capital), dat eenzelfde bedrag aandroeg met als bedoeling het kapitaal, de expertise en het netwerk te versterken met het oog op een wereldwijde expansie, een operationele werking van het bedrijf en de transformatie van een licentie-gebaseerd model naar een SaaS-oplossing.

In de daaropvolgende jaren verhoogden Gimv en Next47 geleidelijk hun belang terwijl sommige van de oprichters met een minderheidsbelang aan boord bleven.

Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.